Образна диагностика

Широко портфолио

Благодарение на всеобхватното си продуктово портфолио в областта на образната диагностика Vega Medical предлага цялостни решения - от мобилни рентгенови апарати тип „кугел“ до последно поколение магниторезонансни и компютърни томографи.

Нашето продуктово портфолио от доказани и технологично развити продукти констанстно еволюира, за да помогне на медицинските експерти в борбата за подобряване на живота на пациентите им.

Стационарни графични и графично-скопични рентгенови системи

рентгенови-системи

Нашето портфолио от стационарни графични и графично-скопични рентгенови системи се състои от подово или таванно окачени рентгенови колони, с фиксирана или подвижна маса, както и с фиксиран или накланящ се вертикален статив. Графично-скопичните системи могат да бъдат оборудвани с ЕОП или дигитален плосък панел – жичен/безжичен. Те интегрират в себе си последни достижения на науката и технологиите за подобряване качеството на изображението, намаляване дозовото натоварване за пациента и оператора. Позволяват провеждането както на конвенционални динамични изследвания, така също и на специализирани такива – благодарение на дигитална стъпкова ангиография, томосинтез и др.

Аналогова и дигитална мамография

медицинско-оборудване-и-апаратура

От скринингова до високочувствителна диагностична мамография – предлаганият от нас мамограф лесно може да бъде надграден с приставка за стереотактична биопсия и софтуер за 3D-томосинтез. Системата може да бъде окомплектована с работна станция за постобработка и преглед на изображения, оборудвана с 5 мегапикселов медицински монитор.

Мобилни графично-скопични апарати тип „C-рамо“

медицинско-оборудване

Предлаганите от нас системи покриват напълно нуждите на всички специалности – ортопедия и травматология, урология, гастроентерология, съдова хирургия, неврология и кардиология. Апаратите притежават автоматичен контрол на експозицията, предефинирани анатомични протоколи и избор на специализирани софтуерни модули, в зависимост от конкретното приложение.

Мобилни графични апарати тип „кугел“

кугел-цена

Основното предназначение на „кугела“ е рентгеново изследване на трудноподвижни пациенти в отделения по реанимация и интензивно лечение, както и в операционната зала по време на хирургични операции. В тази връзка от голямо значение е мобилността и качеството на изображението, ето защо ние предлагаме най-компактните и подвижни кугели, оборудвани с високочувствителни дигитални плоско-панелни детектори. При ограничен бюджет можем да предложим и CR дигитализираща система.

Компютърна томография

Компютърен-томограф

Последно поколение спирални мултидетекторни компютърни томографи с интегрирани съвременни хардуерни и софтуерни технологии за подобряване качеството на изображението и минимизиране на лъчевото натоварване. Благодарение на високата резолюция на реконструираното изображение специализираните софтуерни пакети за целотелесна перфузия и проследяване на тумори, заедно с „интервенционалния режим на сканиране“, системата е изключително подходяща за онкологични изследвания. Друга силна страна на предлаганите скенери е кардиологията – комбинацията от широкото покритие на детектора, бързи скорости на сканиране и наличие на разширен кардиологичен пакет (анализ на коронарни артерии, калциеви отлагания, миокардна кинетика и фракция на изтласкване) са гаранция за коректна диагноза.

Магниторезонансна томографя

компютърен-томограф-цена

Магниторезонансната томография е безценен диагностичен инструмент в ръцете на рентгенолозите. Липсата на йонизиращо лъчение и високият мекотъканен контраст я правят предпочитана модалност. От решаващо значение за постигане на високо качество на изображението е хомогенността на магнитното поле – по този показател сме сред най-добрите томографи на пазара. Нашето портфолио включва отворен тип постоянни магнити (за клаустрофобични и педиатрични пациенти) и конвенционални затворен тип апарати със свръхпроводящи соленоиди.

Наличността на продукти и услуги може да се различава в различните държави. За повече информация,  свържете се с нас.

Свържете се с нас

Не сме онлайн в този момент. Изпратете ни имейл и ще се свържем с Вас възможно най-скоро.

Not readable? Change text. captcha txt