Неврохирургия

Интегрирани решения за неврохирургия

С над 55-годишен опит в предоставянето на водещи на пазара иновации, Medtronic Neurosurgery ще ви помогне да постигнете ефективно целите си. Техните всеобхватни и интегрирани технологии определят стандарта в интегрираните центрове по неврология.

От усъвършенствани решения за навигация и визуализация до интегрирано планиране за операционни зали към технически и клинични консултанти, Medtronic Neurosurgery подпомага целия ви неврологичен екип и разнообразните ви нужди.

Medtronic и Vega Medical предлагат решения и технологии за подпомагане на растежа ви, рационализиране на процесите, както и за справяне с координирането на болничните отдели.

Навигация и планиране

001

Хирургичната навигационна система StealthStation™ ви позволява да проследявате с голяма точност местоположението на хирургичните инструменти по време на цялата процедура. Предназначена е като помощно средство за точна локализация на анатомични структури при отворени или перкутанни процедури. Може да се използва за всяко медицинско състояние, при което употребата на стереотактична хирургия може да бъде уместна и при което може да бъде намерена твърда анатомична структура, като например череп, дълга кост или прешлен, свързана с модел, базиран на КТ или МР, флуороскопски изображения или дигитализирани анатомични ориентири.

002

StealthStation™

Хирургичната навигационна система StealthStation™ S8 има интуитивен интерфейс, подобрен софтуер за регистрация на пациента и усъвършенствана визуализация за навигация при неврохирургични процедури. Системата предлага оптични и електромагнитни (ЕМ) възможности за проследяване и се интегрира с външни устройства, като например микроскопи, ултразвук и широка гама от инструменти на Medtronic. Разгледайте възможностите, приложенията и технологията на тази мощна хирургична технология.

Основни характеристики:

0021

Усъвършенствана визуализация

 • Създайте модели на тумори, участъци с бяло вещество, кортикалната повърхност и кръвоносни съдове с автоматичните 3D инструменти за сегментиране
 • Визуализирайте бързо структурите и анатомията чрез автоматичното смесване на 3D модела
 • Планирайте своя хирургучен подход с инструментите за виртуална краниотомия и виртуалния ендоскоп
 • Сливайте изображения от КТ, ЯМР, КТ ангиография, МР ангиография, функционален ЯМР, ПЕТ и енофотонна емисионна компютърна томография
0022

Опростена регистрация на пациентите

 • Автоматично откриване на фидуциалните маркери
 • Регистрация със или без фидуциални маркери, включително автоматична регистрация със системата за хирургично изобразяване O-arm™
 • Усъвършенстване на регистрациите с техниките на докосване и проследяване
 • Точни показатели относно качеството на регистрация
003

StealthStation™

Интуитивната система StealthStation™ S8 позволява ясна визуализация и хирургична навигация на всеки сегмент в гръбначния стълб. Независимо дали практиката ви е формирана като дегенеративна от едно ниво, корекция на деформация, латерален достъп, или цервикални процедури – системата StealthStation™ S8 може да ускори вашия хирургичен работен процес. Цялото процедурно решение безпроблемно се интегрира към широкото портфолио от навигационни инструменти и импланти за гръбначен стълб на Medtronic. По време на операции на гръбначния стълб, при които използвате навигационната система StealthStation™ S8, ще имате възможността предварително да зададете прогнозните размери на траекторията, да промените прозрачността на инструмента за оптимална визуализация и предварително да изберете имплантите в зависимост от избора ви на задвижващи и монтажни устройства. Всеки навигиран инструмент има картови контроли на екрана си за лесен и бърз достъп.

От планирането на разреза до поставянето на имплантите, от цервикалната до илиачната област, от перкутанни до отворени процедури – решението за гръбначен стълб StealthStation™ S8 ви осигурява прецизно проследяване на инструмента и импланта.

051

StealthStation™

Решенията за краниално планиране StealthStation™ ви позволяват да разглеждате и манипулирате изображенията на пациента, както и да планирате процедурите, преди да влезете в операционната зала.

 • Използвайте същия интерфейс и работен процес като при навигационната система StealthStation™ S8 и приложенията StealthViz™
 • Разработвайте планове и разглеждайте координатите на рамките за стереотактични рамкови процедури и поставяне на електроди за дълбока мозъчна стимулация
 • Преглеждайте и сливайте сканирани изображения, планирайте траектории и изграждайте модели на процедури, свързани с тумори, шънтове или биопсии
 • Подгответе трактография при увреждане на дълбоките тъкани с използване на приложението StealthViz™
0041

StealthViz™

Софтуерът StealthVizTM трансформира сложните данни в полезна информация за процедури на планиране и навигация.

 • Импортирайте многомодални DICOM сканирания, включително ЯМР, КТА, функционален ЯМР, ПЕТ и магнетоенцефалография
 • Визуализирайте в 2D и със сложни, бързи резултати в 3D обем
 • Сливайте многомодалните изображения чрез софтуера StealthMerge™
 • Сегментирайте жизненоважните анатомични структури с ръчни и полуавтоматични инструменти
 • Пригответе картите за активиране при функционален ЯМР за изобразяване в системата StealthStation като 3D обекти
 • Разучете и планирайте, преди да влезете в операционната зала
 • Експортирайте резултатите в PACS или система StealthStation™ за употреба в неврохирургията

Визуално-насочвана хирургия

006

Системата O-arm™ е интраоперативна система за създаване на 2D/3D рентгенови изображения, създадена, за да отговори на изискванията на работния процес в хирургична обстановка. Може да се използва при различни процедури, включително спинални, краниални и ортопедични.

Създадена е за 2D флуороскопски и 3D изображения на възрастни и педиатрични пациенти с тегло 27 kg или повече, както и с абдоминална плътност над 16 cm, и е предназначена за използване, когато лекарят ще има полза от 2D и 3D информация за анатомичните структури и обекти с високо атенюиране на рентгеновите лъчи, като костна анатомия и метални предмети. Системата за създаване на изображения O-arm O2 е съвместима с определени системи за визуално-насочвана хирургия.

Усъвършенствани хирургични решения

Заедно с навигацията StealthStation™, системата O-arm осигурява подобрена 3D видимост и обратна връзка по време на операцията. Освен това тя:

 • Осигурява текущи данни за пациента в операционната зала
 • Дава възможност за усъвършенствани хирургични подходи като минимално инвазивна хирургия
 • Осигурява допълнителна информация при сложни процедури, например при по-тежки пациенти или пациенти с необичайна анатомия
 • Автоматичната регистрация поддържа процеса опростен

Системата O-arm предлага и възможности за ефикасност на работния процес, като:

 • При процедури, където са необходими преоперативни данни от аксиален/коронарен/сагитален слайс, може да е възможно да използвате системата O-arm за осигуряване на първоначалния набор от данни
 • Елиминира се потребността пациентите да се изпращат за сканиране в радиологията
007

Системата O-arm безпроблемно се свързва с решенията StealthStation™, за да подобри значим брой краниални неврохирургични процедури, като така помага на лекарите да добият повече увереност при постигането на хирургичните цели, включително:

Създаване на интраоперативни изображения, подпомагащи поставянето на:

 • Електроди за дълбока мозъчна стимулация
 • Катетри с шънт
 • Перкутанни игли за тригеминална невралгия
 • Игли за биопсия
 • Кранио-лицево-челюстни импланти

Интраоперативна визуализация на жизненоважни костни ориентири в процедури като:

 • Транссфеноидален подход
 • Основата на черепа

Процедура с интегрирана система Nexframe

 • Създадена за планиране и навигация чрез стереотактичната система Nexframe™
 • Интегрирането с получаването на изображения чрез O-arm предлага възможност за регистрация на пациента, която елиминира костните фидуциални маркери
 • Решението за регистрация на O-arm е еквивалентно по точност на регистрацията чрез базираната на костни фидуциални маркери PointMerge
 • Повишете ефикасността в операционната зала, като елиминирате поставянето на фидуциални маркери и последващото сканиране преди операцията

Затворете с увереност

 • Интраоперативно създаване на изображения в реално време на устройства, като електроди за дълбока мозъчна стимулация, микроелектроди, дълбочинни електроди и игли за биопсия
 • Създаването на 3D изображения с O-arm, комбинирано със сливането на изображения посредством StealthStation, ви дава възможност да се уверите, че хирургичната цел е постигната
009

Вашият хирургичен екип може да използва интраоперативно визуализиране за оптимизирани процедури. Подобрената визуализация е жизненоважна по време на сложни и минимално инвазивни процедури. Системата O-arm™ е доверен член на екипа, който може да се използва преди, по време на и след операцията.

Роботизирана система за гръбначния стълб

mazor
022

Mazor X™

Роботизираната система за насочване Mazor X™ комбинира усъвършенстван софтуер, роботизирана технология и инструменти, за да ви помогне да осигурите висококачествени грижи, като ви подкрепя във вашата отдаденост към по-предсказуеми хирургични процедури.

Роботизираната система за насочване Mazor X се използва за прецизно позициониране на хирургичните инструменти или имплантите на гръбначния стълб по време на общи спинални операции. Тя може да се използва при отворени, минимално инвазивни или перкутанни процедури. Системата Mazor X ви дава възможност да влезете в операционната зала с подробен, цялостен хирургичен план, който можете да изпълните чрез насоките за траекторията. Системата преминава отвъд отделните педикули, за да осигури предимствата на целия дизайн на изработка и изпълнение. С потенциала да подобри грижите и резултатите на пациента, системата може да ви помогне да задействате ефикасността на работния процес.

Зад проектирането на хирургичната роботизирана насочваща система от трето поколение Mazor X стои дългогодишен опит. През първата си година тя е използвана при повече от 1000 процедури в над 50 болници в САЩ.

Оптимизирана ефикасност при създаване на 2D|3D изображения

Създаване на 2D изображения за локализация, актуализация и проверка на анатомията в реално време.

Създаване на 3D изображения – данните от аксиалните, коронарните, сагиталните и неясните слайсове ви осигуряват разширен поглед върху анатомията на пациента.

Електрически хирургични инструменти

01general

Инструментът IPC се използва за рязане, премахване, пробиване и изпиляване на меки и твърди тъкани, кости и биологични материали. Интуитивният потребителски интерфейс помага за бързата настройка и правилните кабелни връзки.

04.1-tools-and-attachments-

Системата Midas Rex® Legend е стандартизирана платформа, която включва пневматични и електрически двигатели Midas Rex и интуитивна линия от приставки Legend, планшайби и инструменти за почти всички хирургични приложения. С една-единствена многофункционална система можете да понижите количеството на оборудването в операционната зала.

Широка гама от стандартни и специализирани приставки Legend – малка и голма бургия, извити под ъгъл, телескопични и с крачета:

 • Използва 3-стъпковата система за бързо освобождаване „щракване, кликване, завъртане“
 • С ергономичен дизайн и текстура за по-удобно захващане и управление
 • Големи и лесни за разчитане маркировки идентифицират съответстващите приставки и инструменти
 • Цветно кодиране в получер идентифицира съответстващите приставки и инструменти

Невромониторинг

neuromonitoring-general

Интраоперативните монитори NIM позволяват на хирурзите да откриват, потвърждават и наблюдават функцията на моторните нерви по време на различни хирургични процедури, за да се намали евентуалния риск от увреждането им.

Дори при обширни познания за анатомията и отлични хирургични способности, понякога моторните нерви се откриват трудно по време на операция поради заболяване, предходна операция или обичайни анатомични различия. Пациентите може да получат временно или трайно увреждане, ако нервът бъде раздразнен или наранен. Например при черепна операция лицевият нерв често е изложен и съществува риск от увреждане. Тъй като този нерв контролира всички лицеви движения и изражения, увреждането му може да има опустошителни физически и емоционални резултати.

Чрез комбиниране на сложна хардуерна електроника и интуитивен софтуер нашите системи за мониторинг на нервите NIM помагат на хирурзите да извършват жизненоважни процедури, докато запазват функцията на нерва и повишават безопасността на пациента.

micromed_nim-eclipse-e4-iom

NIM-ECLIPSE™

Системата NIM-ECLIPSE™ позволява до 32 канала на мониторинг на едновременна електроенцефалография (ЕЕГ), евокирани потенциали (ЕП) и електромиография (ЕМГ). Спиналната система NIM-ECLIPSE™ осигурява и автоматичен мониторинг на винта на педикула с директна стимулация на нерва и винта. При операция на гръбначния стълб NIM-Eclipse може да осигури на лекарите мониторинг на жизненоважните неврални пътища, което спомага за предотвратяване на следоперативни неврологични дефицити.

Дълбока мозъчна стимулация (DBS)

general-dbs

Дълбоката мозъчна стимулация (DBS) е неврохирургична процедура, при която се имплантира медицинско устройство, наречено невростимулатор (понякога наричан „мозъчен пейсмейкър“), който изпраща електрически импулси чрез имплантирани електроди към специфични цели в мозъка (мозъчни ядра) за лечение на двигателни нарушения, включително болест на Паркинсон, есенциален тремор и дистония.

dbs-activa-pc-product-hero

Activa™ PC

Невростимулаторът ActivaTM PC е двуканално устройство, което може да се използва за двустранна стимулация. Activa PC се състои от непрезареждаща се батерия и микроелектронна електрическа схема за осигуряване на контролиран електрически импулс към прецизно таргетирани области на мозъка.

dbs-activa-rc-product-hero

Activa™ RC

Невростимулаторът ActivaTM RC е първото презареждащо се устройство за дълбока мозъчна стимулация и е с 15-годишен живот на експлоатация. Той е най-тънкото устройство, което в момента се предлага от Medtronic. Това двуканално устройство има способността да осигурява двустранна стимулация.

image

Activa™ SC

Невростимулаторът Activa™ SC е едноканално устройство с батерия, която не се нуждае от ежедневна поддръжка, и е с предвидим живот на експлоатация. За двустранна терапия са необходими два невростимулатора Activa SC. Activa SC се състои от непрезареждаща се батерия и микроелектронна електрическа схема за осигуряване на контролиран електрически импулс към прецизно таргетирана област на мозъка. Устройството обикновено се имплантира подкожно близо до ключицата, свързано с удължение и проводник, имплантиран в мозъка.

Шънтове

hydrocephalus_shunt_adult

Medtronic предлага минимално инвазивни решения за поставяне на шънт при хидроцефалия – от регулируеми клапани на налягането и импрегнирани с антибиотици катетри до невронавигационни системи, които насочват поставянето.

Поставянето на шънт е най-често срещаното лечение за лица с хидроцефалия (натрупване на излишна течност във вентрикулите на мозъка). Поставянето на шънт при хидроцефалия включва имплантиране на два катетъра и система клапани за регулиране на потока, за да се източи излишното количество гръбначно-мозъчна течност (CSF) от мозъчните вентрикули (или лумбалното субарахноидно пространство) към друга част на тялото, където може да се абсорбира.

medtronic-strata-shunt_1200xx2400-1350-0-126

Kлапан Strata®

Регулируемият клапан на налягането Strata® осигурява иновативна технология за лечението на хидроцефалия. Използван за лечение на хидроцефалия при деца и възрастни, регулируемият клапан на налягането Strata® на PS Medical® отклонява излишната гръбначно-мозъчна течност (CSF) от мозъчните вентрикули към друга част на тялото, където може да се абсорбира. Основната му функция е възможността, която се дава на лекаря да променя настройките на ефективността на нивото на налягане/поток на клапана, без да е необходима ревизионна операция.

Клапан Delta®

Клапаните Delta® свеждат до минимум прекомерния дренаж на гръбначно-мозъчна течност (CSF). Те са част от системата на шънта, използвана за лечение на симптомите на хидроцефалия. Шънтът пренасочва излишната гръбначно-мозъчна течност от мозъка към друга част на тялото, което дава възможност на уголемените мозъчни вентрикули да се върнат към по-нормален размер.

Клапан CSF

Клапаните за управление на потока на гръбначно-мозъчна течност са клапани за непроменливо налягане. Те са част от системата на шънта, използвана за лечение на симптомите на хидроцефалия. Шънтът пренасочва излишната гръбначно-мозъчна течност от мозъка към друга част на тялото, което дава възможност на уголемените мозъчни вентрикули да се върнат към по-нормален размер.

0404

Лумбоперитонеалният (LP) шънт отклонява гръбначно-мозъчната течност от областта на гръбначния стълб в долната част на гърба обратно към корема. Може да се използва за лечение на необструктивна хидроцефалия, хидроцефалия с нормално налягане, повишено интракраниално налягане и идиопатична интракраниална хипертония (псевдотумор церебри).

Продукти за възстановяване на черепа

image-1

Durepair™

Durepair™ е несинтетичен заместител на твърдата мозъчна обвивка за възстановяване на мозъчната материя по време на неврохирургичните процедури. Използва патентована технология, за да произведе силна, но гъвкава колагенова матрица, която може да бъде приложена като горен пласт или зашиваща се присадка.

Medicalexpo

Система за краниална фиксация INVISx™

Системата за краниална фиксация INVISx™ е уникално, двустранно затягащо устройство за краниална фиксация, използвано за подмяна на фрагмент от черепа след процедура на краниотомия.

Състои се от два заключващи се механизма, изработени от полимерен (пластмасов) материал, които са проектирани да се побират в остеотомичния отвор (разрез). След това тези заключващи механизми лесно се фиксират на място чрез два ергономично разработени инструмента за многократна употреба. Всеки заключващ се модул INVISx е създаден за трайно имплантиране. Заключващият механизъм се състои от разположена отгоре капачка, свързана със зъбците на основното тяло, което осигурява на продукта силна фиксация. Дизайнът във формата на детелина повишава адаптивността към анатомията.

Система за обвиване на черепа TiMesh

Системата TiMesh® предлага пластини, винтове и мрежи, които се използват за реконструктивни неврохирургични процедури, като например фиксиране на черепен фрагмент. Системата TiMesh е показана и за употреба при подсилване на слаби костни тъкани при ортопедични хирургични процедури.

Производител:

Наличността на продукти и услуги може да се различава в различните държави. За повече информация,  свържете се с нас.

Свържете се с нас

Не сме онлайн в този момент. Изпратете ни имейл и ще се свържем с Вас възможно най-скоро.

Not readable? Change text. captcha txt