Невроваскуларни терапии

Водеща иновация

Бързо разрастващата се глобална компания за медицински изделия MicroVention е пионер в развитието на катетърно-базираните, минимално инвазивни невроендоваскуларни технологии, които осигуряват терапевтични предимства при лечение на мозъчни аневризми и други невроваскуларни заболявания.

Партнирайки си с MicroVention, Вега Медикал допринася към пазара с надеждни, лесни за употреба и технологично развити продукти, подкрепени от доказани клинични данни. Ние оставаме ангажирани към предлагането на разходоефективни и достъпни терапевтични решения на нашите партньори и към значителното подобряване на живота на пациентите.

Лечение на аневризми

aneurysm

Мозъчната аневризма, също позната като церебрална аневризма или интракраниална аневризма, е слабо, изпъкнало място на артериалната стена.

Нашето уникално портфолио за руптурирали и неруптурирали аневризми е подкрепено от множество клинични проучвания и независими изследвания, доказващи чудесно представяне и гъвкавост.

hydroframe

HydroFrame®
Емболизиращи койлове с хидрогел

Гъвкави комплексни койлове с технология хидрогел. HydroFrame са меки и лесни за разгръщане с представяне много сходно на това на платинените койлове. Налични в прогресивни степени на мекота за ефикасно оформяне и запълване на аневризмата.

hydrosoft

HydroSoft® 3D & HydroSoft® Helical
Емболизиращи койлове с хидрогел

Комплексни и хеликоидално оформени койлове с технология хидрогел. Семейството койлове HydroSoft са меки, позволяващи лесно поставяне на хидрогел в шийката на аневризмата за многостранно третиране на малки и руптурирали аневризми. Биоинертният материал хидрогел осигурява доказано намаляване на повторната поява на аневризми и на нивата на повторно третиране.

cosmos

Cosmos®
Платинени койлове

Гъвкав, стабилен оформящ койл, разработен да формира стабилна основа при различни аневризмални морфологии.

Дизайн с променлива извивка позволява на койла да се закрепи към периферията на аневризмата и да осигури стабилна основа покрай шийката на аневризмата.

hypersoft

HyperSoft® 3D & HyperSoft® Helical
Платинени койлове

Изключително меки завършващи и запълващи койлове в хеликоидални и 3D конфигурации.

Изключително меката първична намотка на койловете HyperSoft им позволява да бъдат доставяни лесно и да се приспособят към наличното място без избутване към съществуващия обем койлове; идеални за запълване и завършване.

lvis

LVIS® & LVIS® Jr
Стентове за асистиране на койлинга

LVIS® и LVIS® Jr. са стентове с оплетка за асистиране на койлинга, използвани за емболизация на аневризми. Оплетената конструкция позволява на лекаря да контролира разгъването на стента до достигане на оптимално поставяне. Рентгеноконстрастните нишки по цялата дължина на тялото на стента позволяват на лекаря да наблюдава разширяването на стента.

Ограничаване на потока е техника, която се използва за лечение на мозъчни аневризми с широки шийки чрез поставяне на единично, интрасакуларно устройство в самата аневризма, пренасочвайки интрааневризмалния поток.

websls

WEB™ SL & WEB™ SLS
Интрасакуларни изделия

Емболизиращата система WEB е първата в класа си интрасакуларна технология, позволяваща лечение с едно изделие като алтернатива на ендоваскуларните койлове и комплексните порцедури със стентиране. Интрасакуларната емболизационна система минимизира необходимостта от двоен антитромбоцитен режим, изискващ се при интралуминалните терапии.

Патентована технология “Microbraid” покрива шийката на аневризмата, създава оптимална повърхност за лечение, позволявайки на изделието WEB да осигури пълно, дълготрайно излекуване на аневризмите с широки шийки на бифуркация с едно единствено изделие.

Техниката на отклоняване на потока използва ниско пропусклив стент, позициониран покрай широка шийка на мозъчна аневризма. Изделието се поставя покрай отвора на аневризмалната шийка и се простира в двете посоки на основна артерия.

fred

FRED® & FRED® Jr.
Поток-отклоняващи стентове

Поток-отклоняващите изделия FRED ® и FRED® Jr. се характеризират с уникална двуслойна конструкция, разработена за постигане на отлична апозиция към съдовата стена, което благоприятства неоинтималното нарастване и дълготрайната оклузия на аневризмата. Fred Jr. е първия поток-отклоняващ стент, който може да бъде доставен през 0.021“ микрокатетър за безопасен достъп в дистални локации. Двете изделия могат да бъдат използвани с или без емболизиращи койлове.

Възможността за обратно връщане от проксималната към дисталната част позволява още по-добра свобода за репозициониране на импланта.

Исхемичен инсулт и заболяване на каротидната артерия

ischemic-1

Инсултът е перманентно увреждане на мозъка, причинено от блокиране на кръвния поток, което лишава мозъчната тъкан от кислород и хранителни вещества.

Нашето разнообразно портфолио включва каротидни стентове, аспирационни катетри и продукти за механична тромбектомия.

Механичната тромбектомия е техника, която обикновено се осъществява с употреба на аспирационен катетър и/или възстановяващо потока устройство, подобно на стент, за премахване на кръвни съсиреци от невроваскуларната система на човек с исхемичен инсулт.

eric

ERIC®
Механичен тромбекстрактор

ERIC е устройство за изтегляне на тромб, разработено за употреба в комбинация с катетрите SOFIA и SOFIA Plus.

Голямото количество интралуменна повърхност за улавяне на тромба е причина ERIC да не се нуждае от време на изчакване за интегриране на тромба и да може да се изтегли непосредствено след разгръщането си, което потенциално води до по-бързо извършвани процедури.

sofiaplus

SOFIA® Plus
Аспирационни катетри

SOFIA Plus е катетър, разработен за аспирационна тромбектомия и предлага идеална комбинация от отлична дистална проходимост и голям 0.070“ лумен за подпомагане на бързата реканализация на засегнатия съд.

Лубрикантното покритие и плавните преходи между отделните сегменти на катетъра позволяват лесен достъп до средна мозъчна артерия и отвъд нея.

Стентирането на каротидната артерия е ендоваскуларна процедура, при която стент се разгръща в лумена на кароидната артерия за третиране на стеснения по нея и за намаляване на риска от инсулт.

casper

CASPER®
Каротиден стент

Стент за каротидна артерия, разработен за превенция от емболично освобождаване.

Подобрена доставна система
- Възможност за пълно репозициониране при разгръщане до 50%, подобрена точност на поставяне на стента.
- Доставящ катетър с флексибилен дистален дизайн за подобрена проходимост в съдове с предизвикателна анатомия.
- Нископрофилна система, съвместима с 5 Fr дезиле, подобрява проходимостта при стентиране

Невроваскуларни малформации

neurovascular-1

Малформациите са неправилно кълбо от кръвоносни съдове, което кара артериите да се свързват директно с вените, кръвният поток никога не се забавя достатъчно, за да осигури кислород и хранителни вещества.

MicroVention възприе иновативен подход с разработването на готов за употреба течен емболизиращ материал за малформации.

Течните емболизанти са инжектируеми емболизиращи агенти, на първо място предназначени за лечение на съдови малформации чрез ендоваскуларен подход. Целта на течната емболизация е незабавната и перманентна облитерация на прицелния съд или дифузна съдова структура.

phil

PHIL®
Течна емболизираща система

Незалепващ течен емболизиращ агент, без ограниченията на дълга подготовка и танталова пудра.

Течният емболизиращ материал PHIL е предварително зареден в стерилни спринцовки и е готов за употреба. Не се нуждае от допълнителна подготовка.

Йоден компонент е ковалентно свързан към полимер за осигуряване на хомогенна рентгеноконтрастност на течния емболизационен материал по време на флуороскопска визуализация. Липсата на добавен метален компонент позволява да се намалят до минимум артефактите по време на контролно изследване.

Емболизиращите койлове са контролирани механични импланти, които се използват, за да се забави кръвния поток в прицелните съдови малформации, често в комбинация с течни емболизиращи агенти или други емболизиращи изделия.

hydrofill

HydroFill®
Специални запълващи койлове

Хеликоидални койлове с технология с експанзивен хидрогел. Сърцевината от хидрогел на HydroFill се разширява с 20% над диаметъра на койла, като по този начин предоставя максимално ефективно запълване на аневризми, фистули и други.

Новата технология с хидрогел благоприятства прогресивната оклузия, неоинтималния растеж покрай шийката на аневризмата и обемното запълване.

vfc

VFC®
Специални койлове

Иновативни койлове, разработени да търсят и запълват свободни пространства.

Уникалният дизайн позволява на VFC ефикасно да търси и запълва пространства в комплексни анатомии. Заради дизайна си с примки и извивки един VFC може да покрие цяла гама от размери, позволявайки му да замести множество конвенционални койлове на рафта.

helical

Helical
Специални койлове

- Изключително меки за ефективно запълване

- Сдвоени с най-добрата в класа си доставна система V-Trak Advanced

- Предлагат се с мек и обикновен профил на твърдост

complex

Complex
Специални койлове

- Ефективни за оформяне на рамка при разнообразни аневризмални морфологии и съдови малформации

- Оформят стабилна рамка за следващите койлове

- Възможност за заемането с разнообразни морфологии

Продукти за достъп

access_product

MicroVention разработва пълна гама продукти за достъп, включително катетри и водачи. Тези технологии позволяват лекарите да осъществят достъп до мястото на лечение. Ние се стремим да осигурим пълна гама от иновативни, висококачествени продукти за достъп, разработени за подобряване на резултатите при пациентите.

Катетърът е куха, гъвкава тръбичка, въведена в съда, за да позволи преминаването на течности или да разшири пътя за достъп. Това са големи, здрави катетри, които позволяват по-малки катетри да преминат през тях и да осигурят поставянето на различни медицински изделия, като в същото време осигуряват стабилност по време на процедурата.

chaperon

Chaperon®
Водещи катетри

- Голяма площ на лумена за по-добра подвижност и визуализация

- Атравматичен достъп и по-дълбоко позициониране за повече опора с високо максимално налягане при инжектиране.

- Повишена възможност за проследяване, като същевременно се позволява плавно предвижване на водещия над вътрешния катетър

Катетърът SOFIA е разработен за дистална навигация и подпомага прецизното доставяне за разнообразни невроваскуларни терапии.

sofia

SOFIA®
Преходни катетри

Катетърът SOFIA е разработен за дистална навигация и подпомага прецизното доставяне за разнообразни невроваскуларни терапии.

- Изключително мек дистален сегмент позволява отлична навигация и подвижност в дисталната анатомия, което дава възможност на катетъра SOFIA да осигури опора близо до мястото на лечение.

- Хибридният дизайн с оплетки и намотки осигурява 1:1 контрол на избутване/издърпване за подобрена проходимост. Подсилването с намотки осигурява интегритет на лумена, флексибилност и отлично задържане на формата. Проксималната подсилена оплетка осигурява опора и контрол на завъртането.

- Дистален ръчно оформящ се връх позволява бързо и лесно придаване на желаната форма, спестявайки време и спомагайки за навигиране през предизвикателна анатомия.

Балон-катетърът е вид мек катетър с балон с възможност за раздуване на върха. Ненадутият балон-катетър се позиционира, след това се раздува, за да осигури необходимата процедура и се връща в нераздут вид отново, за да бъде изтеглен.

scepter

Scepter C® & Scepter XC®
Балон-катетри

Балоните Scepter предлагат клинично приложение в четири главни области: балонно ремоделиране, доставяне на стент, инжектиране на течен емболизационен материал и тест за оклузия с балон.

- Отделен инфлационен лумен и независим работен лумен, който може да поеме всеки водач до 0.014”

- Балонът оказва съдействие и намалява потока за ограничаване на рефлукса по време на инжектиране на течен емболизиращ материал

- Балонно ремоделиране и доставяне на стент без смяна на катетър

Микрокатетърът е катетър с малък диаметър, който може да бъде придвижен над водач, за да достигне до прицелната лезия.

headway

Headway®
Микрокатетри

Иновативна технология за производство на катетри

- Стегната намотка осигурява интегритет на лумена, възможност за огъване и добро задържане на формата. Проксималната оплетка осигурява твърдост и възможност за въртене на тялото на катетъра. Истински контрол 1:1 по време на придвижване през извити кръвоносни съдове.

- Намалено триене за подобрена навигация в извити съдове. Изключителна издръжливост за по-дълга употреба.

- Съвместими с течния емболизант Onyx, nBCA and DMSO. Висока устойчивост на увреждане. Дългите варианти позволяват достъп до дистални лезии.

via

VIA®
Микрокатетри

Специално разработени за прецизно доставяне, разгъване и изтегляне на изделието WEB.

- Гладкият дизайн на намотката и оплетката прави вътрешния лумен оптимален за гладко доставяне на изделията с ниско ниво на триене.

- Минимално движение на върха за надеждно връщане на изделието.

- Осигурява оптимална подкрепа за прецизно и еднакво разгъване на изделието.

Водачът е тънка, гъвкава тел, която се използва за навлизане в малки и извити съдове и насочва последващото въвеждане на други изделия като микрокатетри или балон-катетри.

traxcess

Traxcess®
Водачи

Контрол, издръжливост и гъвкавост – всичко в едно

- Хибридната конструкция от нитинол и неръждаема стомана предлага мек, атравматичен връх при максимален контрол на избутване/издърпване и отговор на въртене.

- Лубрикантно хидрофилно покритие позволява гладко придвижване на водача в съдовата система и микрокатетъра.

- Отличната възможност за оформяне на върха и задържане на дизайна на формата осигуряват контролирано насочване.

- Иновативният Traxcess® Docking Wire улеснява смяната на катетъра по време на процедурата, което намалява времето и разходите.

 

Производител:

Наличността на продукти и услуги може да се различава в различните държави. За повече информация,  свържете се с нас.

Свържете се с нас

Не сме онлайн в този момент. Изпратете ни имейл и ще се свържем с Вас възможно най-скоро.

Not readable? Change text. captcha txt