Този уебсайт е собственост и се управлява от „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД, наричан по-нататък „компанията“, „ние“ или „нас“. Въпроси относно този сайт или неговото действие трябва да бъдат насочени към предоставените контакти, които са включени в края на настоящите Условия за ползване.

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА ПОСЕТИТЕ ИЛИ ДА ОСЪЩЕСТВИТЕ ДОСТЪП ДО НЯКОЯ ОТ СТРАНИЦИТЕ НА ТОЗИ САЙТ.

• Използвайки или осъществявайки достъп до този сайт, Вие приемате и се съгласявате с правилата и условията за ползване, които са посочени по-долу. Ако не сте съгласни с тези условия за ползване, моля, не използвайте уеб сайта на “Вега Медикал”. Компанията запазва правото си да променя настоящите условия за ползване по всяко време и Вашето използване на уеб сайта след такава промяна потвърждава, че сте приели променените условия.
• Не е позволено да се копира, разпространява, експлоатира, или да се използва каквато и да е част от съдържанието на нашия сайт с търговска цел без предварителното изрично писмено съгласие на „ВЕГА МЕДИКАЛ“ ЕООД и всеки отделен собственик на авторските права на материалите.
• Всички права, които не са изрично упоменати, са запазени. Извличането на всякаква информация, съдържание или изображения от този сайт не прехвърля правото или собствеността на информацията, съдържанието или изображенията на Вас, и въпросните могат да бъдат използвани единствено в съответствие с настоящите условия за ползване. Забранено е копирането или архивирането на която и да е част от този сайт и на всички материали, съдържащи се в този сайт, на който и да е сървър или компютър без предварително писмено разрешение на компанията.
• Ако нашият сайт съдържа връзки към страници на трети страни, последните са изцяло отговорни за съдържанието им като независими трети страни и използването им е единствено на Ваш риск. Компанията няма контрол върху съдържанието или правилата на уеб сайтовете на трети страни, също не сме отговорни за (и при никакви обстоятелства няма да носим отговорност за съдържание, неточност, или ненадеждност на уеб сайтове, публикувани на този сайт.
• Уеб сайтове, които са създадени за разпространение на литература за пациенти трябва да се използват само като насочваща информация. Тези сайтове предоставят основна информация за различни заболявания и тяхното лечение. Те не са предназначени за диагностициране на заболяване. Лечението на медицински състояния варира в зависимост от индивидуалните потребности на всеки пациент и препоръката на лекуващия лекар. Както при всяка операция или медицинска процедура, най-добрият източник за информация и съвети е Вашият лекар.
• „ВЕГА МЕДИКАЛ“ ЕООД не гарантира, че този сайт е без дефекти, вируси или други вредни компоненти. Ние не носим отговорност за претърпени вреди и загуби, които могат да възникнат от хакване и инфилтрация на този уеб сайт или на компютърните системи на компанията. Вие носите пълна отговорност за адекватна защита и архивиране на данни и оборудване, което се използва във връзка с допстъпването на този уеб сайт и посещавайки го, Вие се съгласявате да не повдигате възражения въз основа на използването на този сайт, включително искове за загуба на данни, работни закъснения или пропуснати ползи, произтичащи от използването на материали или съдържание от този сайт.
• Страниците на този сайт могат да съдържат технически неточности, остаряла информация и печатни грешки. До степента, позволена от приложимото право, този сайт се предоставя, както е съставен. Компанията не дава никакви гаранции от всякакъв вид, преки или косвени, включително, но не само, гаранции за годност за определена цел или продаваемост, гарантиране на качеството, съдържанието на данните, художествените права или законността на информацията, съдържанието, стоките или услугите, които се прехвърлят, получават, закупуват или в друга форма са получени чрез този сайт. Не гарантираме, че този сайт няма да съдържа грешки, или че всеки недостатък ще бъдат коригиран. Приложимото право не може да позволи изключването на косвени гаранции, така че горното изключение може да не се отнася за Вас.
• Фирмата не носи отговорност за използването или разчитането на информацията, съдържаща се в този сайт, при каквито и да е обстоятелства, включително небрежност. В допълнение, компанията не носи отговорност за всички специални, случайни или последващи вреди и пропуснати ползи, които са възникнали в резултат от използването, разпространението, разчитането или невъзможността за употреба на съдържание или материали на този сайт, дори ако сме били предупредени за възможността от възникването на такива щети.

Контакти:
„ВЕГА МЕДИКАЛ“ ЕООД
бул. България 109
бизнес център „Вертиго“, етаж 2, офис 2.6
София 1404, България
телефон: +359 2 971 40 08
имейл: office@vegamedical.eu

Свържете се с нас

Не сме онлайн в този момент. Изпратете ни имейл и ще се свържем с Вас възможно най-скоро.

Not readable? Change text. captcha txt