Васкуларни терапии

Иновативна технология

Гордеем се с нашите професионални постижения и постоянните си иновации в прилагането на медицински технологии от следващо поколение, които променят живота на пациентите по света. Заедно с нашите партньори производители ние предлагаме интервенционални изделия и решения за пациентите, страдащи от коронарна артериална болест.

Допълвайки портфолиото ни от сърдечно-съдови продукти, нашите ендоваскуларни устройства предлагат повече решения за пациентите, до чийто живот се докосваме.

Сърдечно-съдови продукти

Сърдечно-съдови-продукти

В сърдечно-съдовата област се фокусираме върху разработването, производството и комерсиализирането на стентове, отделящи лекарствено средство, стентове с лекарствено покритие и обикновените метални стентове, както и върху балон-катетри за ангиопластика за лечение на коронарна артериална болест.

biofreedom

BioFreedom

BioFreedom™ е стент с лекарствено покритие без полимери и носители с BA9™ (DCS).Комбинацията от селективно микроструктурирана аблуминална повърхност (SMS) и Biolimus A9™ превръщат BioFreedom™ в уникален стент. Поне 20% от пациентите, преминаващи перкутанна коронарна интервенция, са с висок риск от поява на кървене (HBR)1-9, което налага индивидуален подход, а BioFreedom™ осигурява по-подходяща стратегия за лечение.

alphastent

Biomatrix Alpha

Иновативен хибриден стент, отделящ лекарствено средство, от кобалт-хром с аблуминален биоразградим полимер.BioMatrix Alpha™ представя най-добрия в своя клас дизайн на платформата на стента с уникално пролечебно покритие от пионера в аблуминалната биоразградима технология. Той комбинира доказаната безопасност на стентa, отделящ лекарствено средство, с аблуминален биоразградим полимер, доказаната ефикасност на BA9™ и иновативния дизайн на платформата на стента от кобалт-хром.

biomatrix-neoflex

Biomatrix Neoflex

Повишава стандарта при възможността за достигане до мястото Когато става въпрос за технологията на биоразградимите полимери, компанията Biosensors е развила най-високото ниво на експертни познания и е постигнала най-добрите резултати по отношение на безопасността и ефикасността. BioMatrix NeoFlex™ е стент, отделящ лекарствено средство, от неръждаема стомана с подобрена система за поставяне, която осигурява изключителна ефикасност при сложни лезии и проблемни анатомии.

biostream-ptca-catheter

BioStream

Употребата на катетъра за перкутанна транслуминална коронарна ангиопластика BioStream™ е посочена при пациенти с дискретни лезии на коронарните артерии, с референтен диаметър на съда от 1,50 до 4,00 mm с цел подобряване на диаметъра на коронарния лумен.
Балон-катетърът за перкутанна транслуминална коронарна ангиопластика BioStream™ е показан за разширяване на засегнатите сегменти на коронарна артерия или коронарен байпас за подобряване на миокардната перфузия. Коронарният балонен катетър, отделящ паклитаксел, BioStream™ е с най-добри показания за лечението на стент-рестеноза.

Ендоваскуларни продукти

Ендоваскуларни-продукти

BioPath14

BioPath™ 014 е балонен катетър за разширяване и отделяне на лекарствени средства, създаден за перкутанна транслуминална ангиопластика (PTA), и е оптимизиран за лечението на пациенти с периферно артериално заболяване.

BioPath™ 014 е предназначен за инфрапоплитеални интервенции под коляното. Този балон, отделящ паклитаксел, е със собствена технология на покритие с шеллак, която последователно доставя паклитаксел, антирестенозно лекарство по време на много кратки периоди на надуване, като същевременно свежда до минимум измиването на лекарството по време на доставянето и поставянето на балона, отделящ лекарствено средство. Балонният катетър BioPath™ 014 предлага отлична възможност за тласкане, проследяване и проходимост поради ниския профил на балона, ниския профил на влизане на накрайника и хидрофилното покритие върху дисталния шафт на катетъра.

11279-000-EN_31120_DEBbro_BioPath035Main_210x297_r02d1_LR

BioPath35

BioPath™ 035 е балонен катетър за разширяване и отделяне на лекарствени средства, създаден за перкутанна транслуминална ангиопластика (PTA), и е оптимизиран за лечението на пациенти с периферно артериално заболяване.

BioPath™ 035 е предназначен за периферни интервенции над коляното. Този балон, отделящ паклитаксел, е със собствена технология на покритие с шеллак, която последователно доставя паклитаксел, антирестенозно лекарство по време на много кратки периоди на надуване, като същевременно свежда до минимум измиването на лекарството по време на доставянето и поставянето на балона, отделящ лекарствено средство.

Периферни интервенции

Периферни-интервенции

Леченията – колкото по-опростени, толкова по-добре

Във всяка медицинска специалност има общи теми, които поддържаме: пациентите желаят да постигнат подобрение, а лекарите искат по-опростени и ефективни възможности. Ето защо се стараем да въведем нашите минимално инвазивни медицински устройства и да подобрим начина, по който те се доставят на болници и лекари. Имаме свободата да работим по проблема, колкото дълго е необходимо, за да намерим най-опростеното решение.

zilver-ptx-drug-eluting-peripheral-stents

Периферни стентове, отделящи лекарствено средство, Zilver® PTX®

Показани за подобряване на диаметъра на лумена за лечението на новообразувани или рестенозни симптоматични лезии при вродена съдова болест на феморопоплитеалните артерии над коляното с референтен диаметър на съдовете от 4 mm до 7 mm и обща дължина на лезията до 300 mm на пациент.

zilver-flex-35-vascular-stents

Васкуларни стентове Zilver Flex® 35

Клинично доказано е, че васкуларният стент Zilver® запазва 90% проходимост на илиачните артерии на година-две. За този период пациентите са получили значимо и устойчиво подобрение в глезен-брахиален индекс (ABI) и резултатите от ходене. Гъвкавостта и радиалната сила са балансирани за постигане на отлична приспособяемост и устойчивост на фрактури.

535

Васкуларен стент, разширяващ се чрез балон, Formula® 535

Използван за стентиране на периферните артерии. Васкуларният стент е изграден с фокус на прецизното изпълнение и комфорт за пациента.
01-check-flo

Flexor® Check-Flo® и Performer® Check-Flo®

Продуктите Flexor® Check-Flo® and Performer® Check-Flo® са използвани за въвеждане на балон, затворени и незатворени катетри, или други диагностични и интервенционни устройства.

01flexor-ansel-guiding

Flexor® Ansel

Продуктът е използван за въвеждане на балон, затворени и незатворени катетри, или други диагностични и интервенционни устройства.

04

Micropuncture®

Продукт, който обслужва следните клинични дивизии: Аортни интервенции, Периферни интервенции, критични случаи/грижи. Разполага с четири комплекта за микропуктурен достъп в различни опаковки. Всички тези комплекти включват паладиев накрайник, нитинолов водач и игла EchoTip®. Комплектите в 4 Fr и 5 Fr включват стандартна и твърда канюла, а също така катетър с технология Transitionless-Tip ™.

amplatz-stiff-extra-stiff-ultra-stiff-wire-guides

Твърди/екстра твърди/ултра твърди водачи AmplatzExtra-Stiff/Ultra-Stiff Wire Guides

Използвани за процедури на достъп и катетеризация.
• Увеличеният вътрешен диаметър на спиралата на водача осигурява опора с различни възможности за твърдост на мандрена.
• Постепенното преминаване към гъвкав дистален накрайник улеснява атравматичното преодоляване на сложната анатомия.
• Неръждаема стомана с покритие от политетрафлуоретилен.

roadrunner-uniglide-hydrophilic-wire-guide

Хидрофилен водач Roadrunner® UniGlide®

Used to facilitate the placement of devices during diagnostic and interventional procedures. The device enhanced coating provides long-lasting lubricity. Also offers optimum shaft stiffness and tip flexibility, combined with 1:1 torque response and advanced radiopaque materials.

roadrunner-pc-hydrophilic-nimble-the-firm-wire-guide

Хидрофилен подвижен и устойчив водач Roadrunner® PC Nimble & The Firm Wire Guide

Използван за сложни диагностични и интервенционални процедури, при които има нужда от допълнителна опора за смяна или манипулация на катетъра.
• Високоефективният нитинолов мандрен осигурява опора и точна реакция при завъртане на дисталната платинена пружинна спирала.
• Извитият под ъгъл накрайник улеснява контрола на посоката.
• Гъвкавият шафт от нитинол, свързан с къс, минимално атенюиран атравматичен накрайник.

cook

С над 300 различни спирали

Cook Medical предлага най-широката гама от продукти за емболизация на пазара. Продуктите за емболизация включват натискащи се и разглобяеми спирали, PVA частици, микрокатетри и микроводачи. Повечето спирали имат общо показание и могат да се използват за артериална и венозна емболизация. Спиралите се предлагат в различни форми: спираловидна, торнадо (хеликоидална), права, с едно завъртане, J-образна форма.

Аортни интервенции

Аортни-интервенции
Аортната болест е прогресивно състояние. Нашата цел е да ви предоставим устройства за пациента и специфични за болестите устройства, които помагат да се осигури възможно най-добро възстановяване за Вашите пациенти.
01-zenith-alpha-thoracic-endovascular-graft-proximal-component

Проксимален компонент на торакален ендоваскуларен графт Zenith Alpha™

Торакалният ендоваскуларен графт Zenith Alpha е показан за ендоваскуларно лечение на пациенти с аневризми или язви на низходящата торакална аорта със съдова морфология, подходяща за ендоваскуларно лечение.

  • илиачна/феморална анатомия, която е подходяща за достъп с изискваните системи за въвеждане
  • неаневризматични сегменти на аортата (места за фиксация), проксимални и дистални на гръдна аневризма или язва с дължина най-малко 20 mm, и с диаметър, измерен от външна стена до външна стена, не по-голям от 42 mm и не по-малък от 20 mm
cook-ai

Проксимален конусовиден компонент на торакален ендоваскуларен графт Zenith Alpha™

Торакалният ендоваскуларен графт Zenith Alpha е показан за ендоваскуларно лечение на пациенти с аневризми или язви на низходящата торакална аорта със съдова морфология, подходяща за ендоваскуларно лечение, включително:

  • илиачна/феморална анатомия, която е подходяща за достъп с изискваните системи за въвеждане
  • неаневризматични сегменти на аортата (места за фиксация), проксимални и дистални на гръдна аневризма или язва с дължина най-малко 20 mm, и с диаметър, измерен от външна стена до външна стена, не по-голям от 42 mm и не по-малък от 20 mm
02-zenith-alpha-thoracic-endovascular-graft-proximal-tapered-component

Дистален компонент на торакален ендоваскуларен графт Zenith Alpha™

Торакалният ендоваскуларен графт Zenith Alpha е показан за ендоваскуларно лечение на пациенти с аневризми или язви на низходящата торакална аорта със съдова морфология, подходяща за ендоваскуларно лечение, включително:

  • илиачна/феморална анатомия, която е подходяща за достъп с изискваните системи за въвеждане
  • неаневризматични сегменти на аортата (места за фиксация), проксимални и дистални на гръдна аневризма или язва с дължина най-малко 20 mm, и с диаметър, измерен от външна стена до външна стена, не по-голям от 42 mm и не по-малък от 20 mm
01-aaa

Ендоваскуларен графт Zenith Flex® AAA

Ендоваскуларният графт Zenith Flex AAA със системата за въвеждане Z-Trak® и спомагателните компоненти са показани за ендоваскуларно лечение на пациенти с абдоминална аортна или аорто-илиачна аневризма, които имат морфология, подходяща за ендоваскуларно лечение.

02-spiral-z

Илиачен графт Zenith® Spiral-Z® AAA

Илиачният графт Zenith Spiral-Z AAA в комбинация със системата за въвеждане Z-Trak® са показани за употреба със семейството продукти на ендоваскуларните графтове Zenith AAA, включително ендоваскуларния графт Zenith Flex® AAA, спомагателния графт Zenith Renu®, ендоваскуларния графт Zenith® Fenestrated AAA, или илиачните ендоваскуларни графтове Zenith® при първична или вторична процедура при пациенти с подходящ илиачен/феморален достъп, съвместим с изискваните системи за въвеждане.

03-zenith-flex-aaa-endovascular-graft-main-body-extensions

Удължители на основния корпус на ендоваскуларния графт Zenith Flex® AAA

Спомагателните компоненти на Zenith AAA със системата за въвеждане Z-Trak са показани за употреба с графта Zenith AAA по време на първична или вторична процедура при пациенти с подходящ илиачен/феморален достъп, съвместим с изискваните системи за въвеждане. 

01-productssupportaboutdivisionscontact

Балонен катетър Coda®

Балонните катетри Coda и Coda LP са показани за временни оклузии на големи кръвоносни съдове или за разширяване на васкуларни протези.

02-performer-introducer-and-sets-extra-large-check-flo-introducer

Интродюсер и комплекти Performer™/много големи интродюсери Check-Flo® / Extra Large Check-Flo® Introducers

Интродюсерите са предназначени за въвеждане на балони, катетри със затворен и неконусовиден край или други диагностични и интервенционални устройства.

03-lunderquist-extra-stiff-wire-guide

Екстра твърд водач Lunderquist®

Използва се за сложни диагностични и интервенционни процедури, при които е необходим уголемен корпус, гъвкавост и ниско повърхностно триене на водача.

Планиране и оразмеряване

Vega Medical предлага цялостно ендоваскуларно аортно лечение – от специализирано обучение, проучвани случаи, до световен екип от специалисти по планиране на случаи с EVAR.

След като сте готови да планирате случая си, планирайте случая сами или се обърнете към нашите опитни специалисти. Без значение как планирате случая си, можете да разчитате на нашата подкрепа и нашето сигурно приложение за планиране на казуси – инструмента за преглед на изображението Zenith.

За комплексни случаи можете да разчитате на нашите специалисти по планиране, за да определите дали анатомията на пациента е подходяща за конкретна ендоваскуларна технология или да се консултирате с партньор, който има богат опит в поставянето на ендоваскуларни трансплантанти Zenith.

Производители:

cook-medical-logo

Наличността на продукти и услуги може да се различава в различните държави. За повече информация,  свържете се с нас.

Свържете се с нас

Не сме онлайн в този момент. Изпратете ни имейл и ще се свържем с Вас възможно най-скоро.

Not readable? Change text. captcha txt