O NAMA

Vega Medical Vega Medical je kompanija za unapređenje zdravstva zaštete koja posluje i može sedište u Sofiji u Bugarskom i regionalnom filijalu. Pomaže bolnicama, klikatama i lekarima da pružaju bolju negu pacijentkinje, a istorijski su pobuđivali efikasnost i optimizirali troškove. Tokom poslednjih nekoliko godina, Vega je postavila preferirani partner vodećim medicinskim proizvođačima i otvorila 260 zdravstvenih ustanova u regionu. Poslujemo u Bugarskoj, Srbiji, Makedoniji i Bosni i Hercegovini i pokušavamo ne samo da pružamo proizvode i usluge, već služimo i kao platforma za razmenu znanja, ideja i najboljih praksi.

Vega Medical je jedinstveno pozicionirana da pruža proizvode, usluge i kontinuirano obrazovanje kako bi pomogla našim partnerima da napreduju u stalno promenljivom zdravstvenom sistemu.

NAŠA CILJEVI

Naš glavni cilj je da najnoviju generaciju medicinske opreme i uređaja učinimo dostupnom zdravstvenim ustanovama u regionu. Da bismo to postigli, kreirali smo prilagođena rešenja, koja ne samo da zadovoljavaju potrebe naših klijenata, već otvaraju i nove horizonte pred njima.

Našu misiju vidimo u pružanju podrške, savetovanju i inspirisanju naših partnera da implementiraju nove procedure i uvode nove tehnologije radi postizanja viših standarda i bolje nege pacijenta.

VEOMA SMO PONOSNI NA OVO ŠTO RADIMO, KAO I NA ONO ŠTO RADE NAŠI PARTNERI. UDALJILI SMO SE OD TIPIČNOG ODNOSA PRODAVAC-KUPAC TAKO ŠTO SMO POKAZALI STVARNO ZNAČENJE PARTNERSTVA NA NAŠIM TRŽIŠTIMA.

BUDUĆNOST

U eri stalnih reformi u oblasti zdravstva, svaki dan donosi nove izazove i prilike za pružaoce zdravstvenih usluga, proizvođače i distributere. Organizacije u celokupnom lancu vrednosti moraju biti fleksibilne i prilagodljive novoj tržišnoj dinamici.

Ukrcali smo se na put kontinuiranog poboljšanja za nas i za naše klijente. Neprestano razvijamo i doterujemo strategiju, procese i poslovne modele, da svima nama pomognu u navigaciji kroz kompleksne oblasti tržišta i u postizanju boljih rezultata u svim segmentima. Doneli smo stratešku odluku da investiramo u našu infrastrukturu, u sisteme informacionih tehnologija i interne procese, da bismo Vega Medical pozicionirali za budućnost. Uspešno vnedrihme i sertifikaciona sistema integrisana sistema za upravljanje u skladu sa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018, i se radme sa politikom ni po kačitstvu, sredom životne sredine, bezbednosti i zdravlja.

Danas, Vega Medical predstavlja platformu za rast i kontinuirano unapređivanje nas samih, naših partnera i zaposlenih.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt