Anestezija i intenzivna nega

Anestezija

Naši sistemi za anesteziju spajaju napredne performanse respiratora za intenzivnu negu i uređaja za anesteziju u jednu, lako razumljivu i ergonomski formiranu jedinicu

flow-i

Obezbeđivanjem sigurne anestezije, omogućavamo lekarima da kontinuirano prilagođavaju i poboljšavaju anesteziološku negu tako da odgovara datoj situaciji, uz održavanje stabilnih respiratornih uslova. Kada su pacijenti najugroženiji mi vam omogućujemo vidljivost, kontrolu i preciznost za pružanje anestezije niskog ili minimalnog protoka. Naši aparati su bezbedni, ekonomični i praktični, a projektovani su tako da poboljšaju mogućnost predviđanje i kontrolu sredstava za anesteziju tokom indukcije i izlaska iz anestezije.

flow-c

Krčana rađena okruženje, različiti pacijenti, složene tehničke struje - to je suza, a kojima se susreću u svom svakidašnjem radu. Ingebog toga je Getinge razvio Flov-c: kompaktni anestezijski uređaj gde je dizajniran svaki detalj, a koji će vam poslati svoj besplatni kvalitet. Zahvatajući inovativno i pamćenje dizajna, Flov-c vam omogućava da stvorite efikasno okruženje koje je sigurno obećalo nove standarde.

flow-e

Getinge stvarno. Kako su to učinili Flov-e: fleksibilna anestezijska mašina sa memorijalnim radnim prostorom samo će vam olakšati rad. Kombinujući inovativni dizajn sa vodećim karakteristikama za sigurnu ventilaciju koja štiti pluža, flov-a osigurava da ste opremljeni tako da možete da odgovorite na svaki izazov u operacionoj sali. Svaki detalj Flov-e osmešljiv je u saradži sa klinarima, obećavajući najbolju negu i visoku efikasnost.

Ventilacija

SERVO je vodeći brend u oblasti ventilacije koji nudi jedinstvenu fleksibilnost za pacijente svih uzrasta

maquet-servo-i-ventilator-500x500

Naša porodica respiratora kombinuje visok nivo kliničkog učinka za invazivni, neinvazivni ili neurološki kontrolisani mod ventilacije (NAVA) sa izuzetnom mobilnošću i ekonomičnošću. Oni sadrže sve opcije koje možete očekivati od naprednog sistema za ventilaciju na jednoj, prilagodljivoj platformi. U ponudi su tri osnovne konfiguracije: za novorođenčad, za odrasle i univerzalna, za sve kategorije pacijenata. Sve konfiguracije su efikasne u primeni kod ležećih pacijenata, a većina je takođe dostupna i u opcijama za magnetnu rezonancu i hiperbaričnu komoru.

Neurološki kontrolisani mod ventilacije (NAVA)

Personalizovana ventilacija pruža jedinstveni uvid u stanje pacijenta i njegove ventilacione sposobnosti. Nju čine dijagnostički alati koji vam pomaže da pratite aktivnost dijafragme (Edi) na ekranu ventilatora i mod za ventilaciju (NAVA) koji koristi informacije o aktivnosti dijafragme da isporuči adekvatnu podršku prilagodjenu pacijentu.

Uz personalizovanu ventilaciju, ventilator vam pokazuje šta pacijent želi, što može pomoći da ranije izvršite odvikavanje uz povećan komfor, nižu sedaciju i smanjenje komplikacija.

Aktivna dijafragma je prvi korak ka uspešnom odvikavanju. Drugi korak je izbegavanje oštećenja pluća. NAVA isporučuje podršku proporcionalno i sinhronizovano sa respiratornim naporima pacijenta.

Napredni monitoring

Sistemi za monitoring zasnovani na praksi i potrošni materijal koji se koriste za dijagnozu i lečenje pacijenata u kritičnom stanju

45659959_1149010171928654_5328718447578710016_n

Sa znanjem i veštinom naprednog monitoringa pacijenata, pomažemo vam da definišete najbolji individualni tretman za pacijente sa izazovnim hemodinamskim stanjima.

Naša platforma za monitoring predstavlja pouzdan i intuitivan interfejs koji se prilagođava širokom spektru tipova pacijenata i kliničkih stanja u cilju trenutne dijagnostike i tretmana poremećaja kardiovaskularnog sistema.

Modularna platforma sa inteligentnom vizuelizacijom za napredni monitoring pacijenta PulsioFlex je fleksibilna platforma sa inteligentnom vizuelizacijom za napredni hemodinamskimonitoring pacijenta. Putem modularnih proširenja i uz dostupnost naših efikasnih tehnologija za monitoring, ovaj sistem je u stanju da se prilagodi individualnim potrebama svakog pacijenta.

Praćenje fizioloških parametara je neophodno za terapiju ciljanom nadoknadom tečnosti kod pacijenata u intenzivnoj nezi. Visoko invazivne metode praćenja se koriste u kliničkoj praksi već dugi niz godina, ali su sve češće tema kritičkih rasprava. PiCCO tehnologija je rešenje.

PiCCO tehnologija predstavlja jednostavan, manje invazivan i ekonomičan alat za određivanje glavnih hemodinamskih parametara kod kritično obolelih pacijenata.

ProAQT je jedna od komponenata PulsioFlex koncepta praćenja. Zasnovana na više od 20 godina istraživanja sa PiCCO algoritmom konture pulsa, ProAQT omogućava pouzdanu i fiziološku interpretaciju hemodinamskog statusa pacijenta.ProAQT tehnologija podržava terapiju ciljanom nadoknadom tečnosti i omogućava pregled učinjenih intervencija radi procene njihove uspešnosti.

U roku od nekoliko minuta opseg praćenja može biti proširen da uključi varijable poput protoka krvi, hemodinamskog odgovora, otpora i kontraktilnosti.

ProAQT senzor se jednostavno integriše u postojeći sistem za merenje krvnog pritiska.

ScvO2 nudi precizne, brzo izmenjive informacije o hemodinamskom statusu pacijenta. ScvO2 je mnogo osetljiviji parametar u detekciji statusa šoka bilo kog porekla od merenja krvnog pritiska i srčane frekvencije.

LiMON je tehnologija za neinvazivno merenje funkcije jetre i praćenje splanhične perfuzije, koja se zasniva na eliminaciji indocijanin zelene (ICG). ICG je fluorescentna boja. Namenjena je za intravenoznu injekciju. Spektar apsorpcije i emisije ICG-a nalazi se u blisko infracrvenom i infracrvenom opsegu. Iz tog razloga, može se detektovati i kvantifikovati optičkim procedurama.

Merenje se može obaviti neinvazivno, kroz kožu. Zbog činjenice da se ICG eliminiše isključivo preko jetre, stopa detekcije predstavlja dragocen indikator za globalnu funkciju jetre. Dijagnostički značaj otkrivanja ICG-a kao indikatora za funkciju jetre je potvrđen u brojnim naučnim publikacijama i ustanovljen je pre više od 30 godina.

Monitoring pacijenata

Potpuni prikaz svih vaših pacijenata u jednom pogledu

biolight

Naša široka ponuda sistema za praćenje pacijenata – monitora za pacijente, fetalnih monitora, monitora vitalnih funkcija, EKG mašina i defibrilatora - nudi više nego sveobuhvatne i pouzdane podatke. Ovi sistemi su dizajnirani tako da obezbede tačnost, preciznost i poverenje što podržava kliničko donošenje odluka na svim nivoima. Kroz modularna proširenja i dostupnost naših efikasnih tehnologija za monitoring, ovi sistemi su u stanju da se prilagode individualnim potrebama svakog pacijenta, u svakom trenutku –zadovoljavaju vaše zahteve za potrebnim informacijama, uklapaju se vaše kliničko okruženje (operaciona sala, urgentna služba, intenzivna nega) i prilagođeni su vašim specifičnim potrebama.

Medicinske pumpe

Efikasna i pouzdana terapija infuzijom

pump

Jednostavno. Udobno. Precizno.

Infuzije tečnosti i lekova su uobičajeni vid terapije u bolnicama širom sveta, ali takođe mogu predstavljati i veliki izazov. Mi vam pružamo udobnost koja vam je potrebna za lečenje svih vaših pacijenata kojima je potrebna infuzija sa pumpom, kako sa volumetrijskim tako i sa perfuzionim (špric) pumpama. Dizajniran tako da osnaži sestre i lekare svojom jednostavnošću, kombinuje interfejs koji je jednostavan za korišćenje i funkcionalnost koja se može prilagoditi vašem načinu rada.

Jednostavno. Udobno. Precizno.

Pošto rade sa svim vrstama špriceva, naše pumpe će vam pružiti jednostavnost i prilagodljivost koja vam je potrebna. Samo postavite špric i započnite infuziju.

Jednostavno. Udobno. Precizno.

Praćenje fizioloških parametara je neophodno za terapiju ciljanom nadoknadom tečnosti kod pacijenata na intenzivnoj nezi. Visoko invazivne metode praćenja se koriste u kliničkoj praksi već dugi niz godina, ali su sve češće tema kritičkih rasprava. PiCCO tehnologija je rešenje.

Jednostavno. Udobno. Precizno.

Ako vam je potreban pouzdan partner za intravensku terapiju, ovaj proizvod je odgovor. Fokusiran, orijentisan na korisnika i precizan - to su ključne karakteristike naše infuzione pumpe P600. Samo postavite intravenski set i započnite infuziju.

Medicinski nameštaj

Savremena rešenja za zahtevna bolnička okruženja

nitrocare

Sa našim kompletnim asortimanom bolničkih kreveta, nosila, noćnih ormarića, kolica za lekove i stolica za dijalizu i uzimanje krvi, mi doprinosimo poboljšanju komfora pacijenata i zdravstvenih radnika. Naši proizvodi su dizajnirani tako da pomognu medicinskom osoblju i da osiguraju da se pacijent leči sigurno i bez napora, u isto vreme stvarajući moderna, sigurna i prijateljska okruženja kako za lekare tako i za pacijente.

Proizvođači

Dostupnost proizvoda i usluga može da se razlikuje u različitim zemljama. Molimo Vas da nas kontaktirate za više detalja.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt