Kardiopulmonalna hirurgija i kardiohirurgija

Ekstrakorporalna životna podrška

ecls_icu

Naša široka paleta proizvoda visokog kvaliteta za kratkotrajnu ili produženu ekstrakorporalnu životnu podršku (ECLS) ili ekstrakorporalnu membransku oksigenaciju (ECMO) obuhvata različite uređaje i potrošni materijal koji obezbeđuju individualnu i dovoljnu ekstrakorporalnu podršku rada srca i/ili pluća. Ovi proizvodi uključuju centrifugalne pumpe, oksigenatore, jedinice za zagrevanje, setove creva, katetere i kanile.

cardiohelp

Cardiohelp

Sistem Cardiohelp predstavlja kompaktni sistem za podršku srca i pluća koji je pogodan za sve indikacije kod kojih je ekstrakorporalna cirkulacija neophodna za pružanje kardiopulmonalne podrške. Može se koristiti do 30 dana u slučajevima miokardijalne ili respiratorne insuficijencije.

Zbog svoje lake prenosivosti sistem Cardiohelp se može koristiti i za transport pacijenata kojima je potrebna podrška disanja ili ciruklacije.

Sistem Cardiohelp može vršiti podršku srčane i/ili plućne funkcije korišćenjem vensko-venske ili vensko-arterijske ECLS.

Vensko-arterijska podrška se koristi kod pacijenata čije srce neadkevatno održava njihovu cirkulaciju ili je u arestu. Vensko-venska podrška pruža pomoć u disanju kod poremećaja pluća. Podrška može da se proširi do nivoa potpune supstitucije funkcije organa.

Ovaj sistem pruža logičnu, dobro prilagođenu terapiju uz optimalne tehnike ventilacije.

Sistem Cardiohelp je dokazano delotvoran u svim oblicima transporta pacijenata, uključujući intrahospitalni transport između odeljenja kao i interhospitalni transport pomoću helikoptera ili ambulantnih kola. Čak i tokom intra- i interhospitalnog transporta ovaj prenosni sistem garantuje adekvatno snabdevanje pacijenta kiseonikom i redukciju CO₂ što obezbeđuje najbolju moguću perfuziju organa za pacijenta.

Rotaflow Centrifugal Pump System

Sistem centrifugalne pumpe Rotaflow nudi vrhunsku tehnologiju centrifugalne pumpe koja pruža najbolje performanse uz maksimalnu sigurnost. Sistem centrifugalne pumpe Rotaflow predstavlja deo HL 20 mašine za pluća i srce ali se može koristiti i kao potpuno zasebna jedinica.

Rotaflow konzola funkcioniše nezavisno, kao zasebna modularna pumpa sa sopstvenim napajanjem i baterijom za potporu. Ona isto tako idealno nadgrađuje i može se koristiti na HL 20 mašini za pluća i srce. Njen kompaktni dizajn takođe omogućava lako i jasno prikazivanje svih vitalnih funkcija. Jedinstvena funkcija merenja protoka i mehurića predstavlja integralni deo Rotaflow sistema.

hlssetadavanced

HLS Set

HLS Set Advanced je posebno razvijen za vensko-vensku ili vensko-arterijsku ekstrakorporalnu životnu podršku i pruža njen kompletan monitoring u trajanju do 30 dana kontinuiranog rada (samo u zemljama CE regije). Kao deo CARDIOHELP sistema, koji ga pokreće i prati, HLS Set Advanced kombinuje lakoću primene i bezbednost pacijenta. On takođe dolazi sa svim neophodnim odobrenjima za korišćenje pri transportu pacijenata na ekstrakorporalnoj podršci unutar bolnice ili između bolnica.

6

Permanent Life Support System

Sistem za permanentnu životnu podršku (PLS) koji proizvodi Maquet je razvijen za podršku pacijenata kojima je potrebna respiratorna i/ili cirkulatorna podrška u trajanju do 14 dana. Sistem je dizajniran i sastavljen od minimalnog broja neophodnih komponenti da bi se obezbedio nesmetan protok sa što manje oštećenja krvi što doprinosi postizanju boljih rezultata za pacijenta.

hlscannulae

HLS cannulae

Široki izbor HLS kanila je dizajniran za vensko-venski i vensko-arterijski pristup krvnim sudovima. Dostupne su različite HLS kanile sa BIOLINE ili SOFTLINE premazom za primenu u cirkulatornoj i plućnoj podršci.

HLS kanile se mogu plasirati perkutano ili hirurškim putem. U ponudi su arterijske i venske kanile različitih veličina i insercionih dužina radi prilagođavanja svim opcijama periferne kanulacije.

Avalon ELITE Bi-Caval kateter

Patentom zaštićeni Avalon ELITE Bi-Caval kateter sa dvostrukim lumenom je namenjen za simultanu vensku drenažu i reinfuziju krvi putem unutrašnje jugularne vene tokom trajanja procedura ekstrakorporalne životne podrške.

Kateter je dizajniran tako da poveća efikasnost razmene gasova izvlačenjem krvi iz gornjih i donjih ekstremiteta dok je simultano reinfuzira direktno u srce. Njegov dizajn omogućava da se smanji recirkulacija na minimum uz maksimalni protok krvi čime se dobija manje invazivno rešenje za pacijente.

Hirurška perfuzija

Perfusion

Komponente za naprednu hiruršku perfuziju se uspešno koriste u milionima procedura kardiopulmonalnog bajpasa svake godine, širom sveta. Getinge sistem za perfuziju srca-pluća predstavlja deo afirmisane, sveobuhvatne linije proizvoda za kardiohirurške operacione sale koja omogućava kompatibilna rešenja.

HL 20

HL 20 sistem za perfuziju koji proizvodi Maquet je pouzdan, fleksibilan i prilagodljiv. On kombinuje kompleksnu tehnologiju potrebnu za kardiopulmonalnu hirurgiju sa jasnim i konciznim rukovanjem koje je neophodno za bezbedan i efikasan tretman i negu pacijenta.

Rad peristaltične roler pumpe je tih i nesmetan a nisko voltažno napajanje potiče od konzole. Svim kontrolama i monitorima se upravlja sa jednog panela čineći rukovanje maksimalno pristupačnim za korisnika.

HCU 40

Laka, brza i precizna kontrola temperature predstavlja osnovni zahtev za jedinicu za hipo- / hipertermiju koja se koristi kod ekstrakorporalne cirkulacije. HCU 40 koji proizvodi Getinge kombinuje najnovija dostignuća u tehnologiji sa izuzetnim operativnim karakteristikama i jedinstvenom upotrebljivošću.

MetaVision Perfusion

MetaVision Perfusion predstavlja napredni klinički informatički sistem koji se koristi u nezi pacijenata, dizajniran tako da pruži podršku u radu perfuzioniste. Ovaj sistem automatski prikuplja podatke is srce-pluća aparata i drugih uređaja i omogućava perfuzionisti da dokumentuje vitalne parametre tokom operacije i pružanja podrške kardiovaskularnom sistemu.

Quadrox-i

Lakoća pripreme, visoka razmena gasova i toplote i vrlo nizak pad pritiska su karakteristike svih Quadrox-i oksigenatora koje ih čine prirodnim izborom za odrasle, pedijatrijske i neonatalne pacijente. Bazirani na dobro poznatoj i ustanovljenoj Quadrox tehnologiji, ovi oksigenatori su dostupni u verzijama sa ili bez integrisanog arterijskog filtera.

Hemokoncentratori BC

Hemokoncertratori BC 20 plus, BC 60 plus, BC 140 plus pružaju optimalno očuvanje krvi pacijenta i značajno smanjuju potrebu za homologim produktima krvi. Oni pomoću transmembranskog pritiska efikasno uklanjaju višak vode u plazmi i mikromolekularne komponente, dok u isto vreme održavaju korpuskularne ćelije krvi, proteine i druge vredne komponente više molekulske težine.

Endoskopsko uzimanje grafta krvnog suda

evh

Endoskopsko uzimanje vaskularnog grafta (EVH) se nalazi na čelu naprednih tehnoloških dostignuća koja unapređuju proces uzimanje grafta krvnog suda za aortokoronarni bajpas (ACBP). EVH procedura koristi manje incizije za uzimanje grafta za ACBP u odnosu na tradicionalne procedure uzimanja grafta. Manje incizije podrazumevaju manju mogućnost nastanka infekcija, manje bolova i manji ožiljak, a takođe vode bržem oporavku, boljim kliničkim rezultatima i povećanom zadovoljstvu pacijenata.

Svaka nova generacija ove jedinstvene tehnologije je razvijena u saradnji sa specijalistima koji je koriste u svojoj svakodnevnoj praksi.

Proizvođači

Dostupnost proizvoda i usluga može da se razlikuje u različitim zemljama. Molimo Vas da nas kontaktirate za više detalja.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt