Neurovaskularne terapije

Vodeće
inovacije.

Globalna kompanija za proizvodnju medicinskih uređaja koja se ubrzano širi, MicroVention, je bila pionir u razvoju minimalno invazivnih neuroendovaskularnih tehnologija koje se zasnivaju na upotrebi katetera i koje pružaju terapijski napredak kod cerebralnih aneurizmi i drugih neurovaskularnih bolesti.

U partnerstvu sa kompanijom MicroVention, Vega Medical donosi na tržište pouzdane, jednostavne za upotrebu i tehnološki napredne proizvode čiji kvalitet potvrđuju klinički dokazani rezultati. Mi ostajemo posvećeni tome da pružimo racionalna i dostupna terapijska rešenja našim partnerima i značajan napredak u životima pacijenata.

Terapija aneurizmi

aneurysm

Aneurizme mozga, takođe znane kao cerebralne aneurizme ili intrakranijalne aneurizme, predstavljaju slaba mesta, ispupčenja na zidu arterije.

Naša jedinstvena ponuda proizvoda za rupturirane i nerupturirane aneurizme je podržana brojnim kliničkim studijama i nezavisnim istraživanjima koja ukazuju na izuzetne performanse i prilagodljivost.

hydroframe

HydroFrame®
Koili za embolizaciju sa hidrogelom

Prilagodljivi kompleksni koili sa hidrogel tehnologijom. HydroFrame koil je mekan i lak za postavljanje, uz rezultate slične platinumskim koilima. Dostupni su u progresivnim nivoima mekoće radi povećane efikasnosti u oivičavanju i ispunjavanju aneurizme.

hydrosoft

HydroSoft® 3D & HydroSoft® Helical
Koili za embolizaciju sa hidrogelom

Mekani, kompleksni koili i koili spiralnog oblika sa hidrogel tehnologijom. Porodica HydroSoft koila je mekana, omogućava postavljanje hidrogela u nivou vrata aneurizme radi lečenja malih ili rupturiranih aneurizmi. Bioinertni hidrogel pruža dokazano smanjenje ponovnih pojava aneurizmi i potreba za ponovnim lečenjem.

cosmos

Cosmos®
Platinumski koili

Prilagodljivi, stabilni koili za oivičavanje su dizajnirani tako da formiraju stabilnu „korpu“ u aneurizmama različite morfologije.

Dizajn sa promenljivim petljama omogućava koilu da se prilagodi periferiji aneurizme i da obezbedi stabilne petlje preko vrata aneurizme.

hypersoft

HyperSoft® 3D & HyperSoft® Helical
Platinumski koili

Ekstra mekani završni koili i koili za ispunjavanje spiralne i 3D konfiguracije.

Izuzetno mekani primarni navoj HyperSoft koila im omogućava da se jednostavno postavljaju i prilagođavaju dostupnom prostoru bez potiskivanja postojećih masa koila što ih čini idealnim za ispunjavanje i obradu.

lvis

LVIS® & LVIS® Jr
Stentovi za podršku koila

LVIS® i LVIS® Jr. predstavljaju upletene stentove za podršku koila koji se koriste za embolizaciju aneurizmi. Upletena konstrukcija omogućava lekaru kontrolu procesa širenja stenta da bi se postiglo optimalno postavljanje. Radiološki vidljive niti duž celog tela stenta omogućavaju lekaru da vizualizije proces širenja stenta.

Prekid protoka je tehnika koja se koristi u lečenju aneurizmi širokog vrata pomoću postavljanja samo jednog, intrasakularnog uređaja unutar aneurizme čime se menja intraaneurizmatski protok.

websls

WEB™ SL & WEB™ SLS
Intrasakularni uređaji

Embolizacioni sistem WEB™ je prvi u klasi intrasakularnih tehnologija i nudi lečenje samo jednim elementom kao alternativu endovaskularnim koilima i kompleksnim procedurama postavljanja stenta. Intrasakularni sistem za embolizaciju smanjuje potrebu za dvostrukim režimom antikoagulantne terapije na minimum, za razliku od intraluminalnih terapija.

Sopstvena, zaštićena Microbraid tehnologija premošćuje vrat aneurizme kreirajući tako optimalnu površinu za izlečenje aneurizme i omogućavajući WEB uređaju da obezbedi kompletno, dugotrajno izlečenje aneurizmi širokog vrata na bifurkacijama sa samo jednim uređajem.

Tehnika skretanja protoka koristi stentove niske poroznosti koji premošćuju aneurizme mozga sa širokim vratom. Ovaj se uređaj postavlja preko otvora vrata aneurizme i širi se duž osnovne arterije na obe strane. Ovim se menja način na koji krv protiče u aneurizmi i usmerava tok van aneurizme.

fred

FRED® & FRED® Jr.
Uređaji za skretanje protoka

FRED i FRED Jr. uređaji za skretanje protoka imaju jedinstvenu dvoslojnu konstrukciju koja je dizajnirana tako da postigne odlično prijanjanje uz zid krvnog suda što omogućava rast novog sloja intime i dugoročnu okluziju aneurizme. FRED Jr. je prvi uređaj za skretanje protoka koji se može postaviti uz pomoć mikrokatetera od 0.021” što omogućava sigurno postavljanje na udaljenim lokacijama. Oba uređaja se mogu koristiti sa ili bez koila za embolizaciju.

Mogućnost ponovnog oblaganja od proksimalnog ka distalnom dozvoljava veću slobodu u repozicioniranju stenta.

Ishemijski moždani udar i bolest karotidnih arterija

ischemic-1

Moždani udar predstavlja trajnu povredu mozga koju izaziva blokada protoka krvi kojom se onemogućava dopremanje kiseonika i hranljivih elemenata moždanom tkivu.

Naša raznovrsna ponuda uključuje karotidne stentove, katetere za aspiraciju i proizvode za mehaničku trombektomiju.

Mehanička trombektomija je tehnika koja se tipično izvodi korišćenjem aspiracionog katetera i/ili uređaja za izvlačenje tipa stenta kojim se krvni ugrušci uklanjaju iz neurovaskulature osobe koja je doživela ishemijski moždani udar.

eric

ERIC®
Stent za izvlačenje

ERIC predstavlja uređaj za izvlačenje ugruška koji je dizajniran tako da se koristi u kombinaciji sa SOFIA i SOFIA Plus kateterima. ERIC ne zahteva nikakvo čekanje da bi se integrisao u ugrušak i može se izvući odmah nakon postavljanja, što potencijalno skraćuje vreme trajanja procedure.

ERIC poseduje veliku intraluminalnu površinu za hvatanje ugruška što eliminiše potrebu za čekanjem pre izvlačenja ugruška, a to potencijalno skraćuje vreme trajanja procedure.

sofiaplus

SOFIA® Plus
Aspiracioni kateter

SOFIA Plus kateter služi za aspiracionu trombektomiju i nudi idealnu kombinaciju odlične mogućnosti praćenja distalnog dela instrumenta i velikog lumena od 0.070in, što pomaže pri brzoj rekanalizaciji zahvaćenog krvnog suda.

Obloga sa lubrikantom i glatko kretanje katetera omogućavaju jednostavan pristup MCA i dalje.

Stenting karotidne arterije (CAS) je endovaskularna procedura pri kojoj se stent postavlja unutar lumena karotidne arterije radi lečenja njenih suženja i smanjenja rizika od pojave moždanog udara.

casper

CASPER®
Karotidni stent

Stent za karotidnu arteriju dizajniran da prevenira odvajanje embolusa.

Napredni sistem za postavljanje
– Mogućnost potpune repozicije sve dok nije postavljen više od 50%, čime se popravlja tačnost pozicioniranja.
– Kateter za postavljanje sa fleksibilnim distalnim krajem radi poboljašanog praćenja u izrazito izazovnim anatomskim uslovima.
– Niskoprofilni kompatibilni sistem sa oblogom od 5 Fr povećava mogućnost premošćavanja.

Neurovaskularne malformacije

neurovascular-1

Malformacije predstavljaju abnormalne petlje načinjene od krvnih sudova zbog kojih su arterije direktno povezane sa venama a protok krvi nikad nije dovoljno spor da obezbedi dovoljno kiseonika i hranljivih materija.

Microvention je preduzeo inovativni pristup u dizajniranju tečnih sredstava za embolizaciju spremnih za upotrebu kod malformacija.

Tečna sredstva za embolizaciju su injektabilna sredstva za embolizaciju koja su primarno namenjena za tretman vaskualrnih malformacija putem endovaskularnog pristupa. Cilj tečne embolizacije je trenutna i permanentna obliteracija ciljanog krvnog suda ili difuzne vaskularne strukture.

phil

PHIL®
Tečno sredstvo za embolizaciju

Nelepljivo tečno sredstvo za embolizaciju za koje nije potrebna priprema i koja nema ograničenja kao tantalijum.

Tečni embolizator PHIL se nalazi u sterilnim špricevima i spreman je za upotrebu. Nije potrebna nikakva priprema.

Njegova jedna komponenta je kovalentno vezana za polimer da bi se obezbedila homogena radiografska vidljivost tečnog embolizatora tokom fluoroskopske vizualizacije. Izostanak dodatih metalnih komponenti omogućava minimalno prisustvo artefakata tokom kontrolnog imidžinga

Koili za embolizaciju su kontrolisani mehanički implantati koji se koriste za usporavanje protoka krvi unutar vaskularnih malformacija, često u kombinaciji sa tečnim sredstvom za embolizaciju ili drugim sredstvima za embolizaciju.

hydrofill

HydroFill®
Specijalizovani koili za ispunjavanje

Specijalizovani koili za ispunjavanje Spiralni koil sa ekspanzivnom hidrogel tehnologijom. HydroFill ima osovinu od hidrogela koja proširuje dijametar koila za 20%, povećavajući tako efikasnost u ispunjavanju aneurizmi, fistula i obliterisanju krvnih sudova na maksimum.

Nova hidrogel tehnologija omogućava progresivnu okluziju, rast novog sloja intime preko vrata aneurizme i volumetrijsko ispunjavanje.

vfc

VFC®
Specijalizovani koili

Inovativni koil dizajniran tako da otkriva i ispunjava dostupne prostore.

Jedinstveni dizajn omogućava VFC koilu da efikasno traži i ispunjava prostore unutar kompleksnih anatomskih struktura. Zbog svog talasastog oblika i omči jedan VFC može da pokrije široki dijapazon veličina, omogućavajući tako samo jednom VFC koilu da zameni brojne standardne koile na zalihama.

helical

Helical
Specijalizovani koili

– Izuzetno mekani radi efikasnog pakovanja.

– U paru sa najboljim sistemom za postavljanje u klasi, V-Trak Advanced.

– Nudi se u opcijama sa mekšom i standardnom čvrstinom

complex

Complex
Specijalizovani koili

– Efikasni za oivičavanje aneurzimi raznolike morfologije i vaskularnih malformacija

– Formiraju stabilnu korpu za dodatne koile.

– U mogućnosti da oiviče različite morfologije.

Rešenja proizvoda za pristup

access_product

MicroVention razvija kompletan izbor proizvoda za pristup, uključujući katetere i vodič žice. Ove tehnologije omogućavaju lekarima da pristupe regijama u kojima je potrebno lečenje. Trudimo se da obezbedimo širok izbor inovativnih proizvoda za pristup visokog kvaliteta, dizajniranih tako da unaprede rezultate za pacijenta.

Kateter je šuplja, fleksibilna cev koja se uvodi u krvni sud da bi obezbedila prolaz tečnostima ili proširila put. Ovo su veliki, robusni kateteri koji omogućavaju manjim kateterima da prođu i omogućavaju postavljanje različitih medicinskih uređaja uz obezbeđivanje stabilnosti tokom procedure.

chaperon

Chaperon®
Vodič kateteri

– Široki lumen za veću prilagodljivost i bolju vizualizaciju;

– Atraumatski pristup i dublje postavljanje za bolju podršku kod injekcija sa visokim maksimalnim pritiskom;

– Povećana mogućnost praćenja omogućava nesmetano napredovanje vodič katetera preko unutrašnjeg katetera.

Međukateteri su predviđeni da pomognu u pružanju stabilnosti putem smanjenja tendencije mikrokatetera da se povuku unazad tokom postavljanja/implantacije medicinskog uređaja.

sofia

SOFIA®
MEĐUKATETERI

SOFIA kateter je dizajniran za distalnu navigaciju i podršku preciznoj isporuci raznih neurovaskularnih terapija.

– Izrazito mekani distalni segment omogućava izvanrednu mogućnost navigacije i praćenja u distalnim anatomskim strukturama što omogućava SOFIA kateteru da pruži podršku u blizini tretiranog mesta;

– Hibridni dizajn sa pletenicom i koilom pruža kontrolu potiskivanja i povlačenja 1:1 radi poboljšane mogućnosti praćenja. Pojačanje koje pruža koil daje integritet lumenu, fleksibilnost i odlično održavanje oblika. Proksimalno varijabilno upleteno pojačanje pod nagibom pruža podršku i kontrolu torzije;

– Distalni vrh koji je moguće oblikovati rukom omogućava brzo i jednostavno oblikovanje vrha čime se štedi vreme i pomaže pri navigaciji kroz izazovne anatomske oblasti.

Balon kateter je vrsta mekanog katetera sa balonom na naduvavanje na vrhu. Izduvani balon se pozicionira, zatim se naduvava da bi se izvela neophodna procedura a onda ponovo izduva da bi se uklonio.

scepter

Scepter C® & Scepter XC®
Balon kateteri

Scepter balon ima kliničku primenu u četiri ključne oblasti: balon pri remodeliranju, postavljanju stenta, injekcijama tečnog embolizatora i balon test okluzijama.

– Zaseban lumen za naduvavanje i nezavisan lumen za rad u koji može da se smesti bilo koja vodič žica debljine do 0.014”;

– Balon obezbeđuje zatvaranje i smanjenje protoka čime se ograničava refluks tokom davanja injekcije tečnog sredstva za embolizaciju;

– Balon remodeliranje i postavljanje stenta bez promene katetera.

Mikrokateter je kateter malog promera koji se može uvući preko vodič žice da bi došao do ciljane lezije.

headway

Headway®
Mikrokateteri

Inovativna tehnologija katetera

– Koil sa gustim navojima pruža integritet lumenu, fleksibilnost pri savijanju i dobro održavanje oblika. Proksimalni upleteni deo obezbeđuje čvrstinu i mogućnost torzije tela katetera. Realni 1:1 odnos potiskivanja/povlačenja tokom prolaska kroz tortuozne anatomske strukture;

– Smanjena frikcija za poboljšanu navigaciju u tortuoznim krvnim sudovima. Izuzetna postojanost za produženu upotrebu;

– Kompatibilan sa Onyx™ tečnim sredstvom za embolizaciju, nBCA i DMSO. Izrazita snaga protiv pucanja. Velika dužina omogućava pristup distalnim lezijama.

via

VIA®
Mikrokateteri

Posebno dizajnirani za preciznu isporuku, postavljanje i izvlačenje WEB uređaja.

– Dizajn sa pljosnatim koilom i pljosnatom pletenicom omogućava maksimalni promer unutrašnjeg lumena za glatku isporuku uređaja bez frikcije;

– Minimalni pokreti vrha omogućavaju pouzdano izvlačenje uređaja;

– Pruža optimalnu podršku preciznom i ravnomernom postavljanju uređaja.

Vodič žica je tanka, fleksibilna žica koja se koristi za ulazak u male i tortuozne krvne sudove gde služi kao vodič za sledeću inserciju drugog instrumenta kao što je mikrokateter ili balon kateter

traxcess

Traxcess®
VODIČ ŽICE

Kontrola, Trajnost i Raznovrsnost – Sve u jednom

– Hibridna konstrukcija od nitinola i nerđajućeg čelika pruža mekan, atraumatski vrh uz maksimalnu kontrolu potiskivanja/povlačenja i torzioni odgovor

– Hidrofilni premaz za podmazivanje omogućava glatko napredovanje vodič žice unutrar krvnog suda i mikrokatetera

– Izvanredna mogućnost oblikovanja vrha i dizajn namenjen održavanju oblika poboljšavaju kontrolisano vođenje

– Inovativna Traxcess® žica za povezivanje čini zamenu katetera tokom procedure jednostavnijom, štedeći vreme i troškove

 

Proizvođači

Dostupnost proizvoda i usluga može da se razlikuje u različitim zemljama. Molimo Vas da nas kontaktirate za više detalja.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt