Onkologija i nuklearna medicina

Generator biomarkera

Revolucionarni sistem – manji, jednostavniji za instalaciju i lakši za korišćenje od konvencionalnih ciklotrona.

images

BG-75 proizvodi PET biomarkere i radioizotope na zahtev. Kao integrisano rešenje, BG-75 objedinjuje kompletnu laboratoriju za PET proizvodnju u sobi od 30 kvm. On uključuje mini ciklotron sa sopstvenom zaštitom za proizvodnju F-18 izotopa koji emituje pozitrone i mikrohemijski sistem za obeležavanje specifičnih molekula pozitron emitujućim izotopima.

Zbog malog prostora koji zauzima, nižih troškova i kompaktne veličine generator biomarkera BG-75 nudi neuporedive prednosti u odnosu na konvencionalne ciklotrone.

Proizvođač: ABT Molecular Imaging, Inc.

Neke od glavnih prednosti ovog sistema su:
• Niska energija – niska radijacija
• Jednostavno uključivanje jednim dugmetom
• Brza proizvodnja radioizotopa – doza je spremna kada vam je potrebna
• Osmišljen za pouzdanost
• Lak pristup meti i izvoru jona radi lake zamene
• Automatska kontrola kvaliteta uzorka iz epruvete sa finalnim proizvodom
• Testiranje kontrole kvaliteta svake doze
• Testiranje kontrole kvaliteta zasnovano na standardima farmakopeje EU
• Ugrađene metode
• Evidencija svake generisane doze
• Sa sopstvenom zaštitom, eliminiše potrebu za bunkerom za smeštanje sistema.

GRP moduli za radiohemiju

Svestrani uređaji za sintezu osmišljeni tako da zadovolje sve potrebe za GMP proizvodnjom i radiofarmaceutska istraživanja.

module

GRP moduli kombinuju kompaktni dizajn sa nenadmašnom fleksibilnošću i brojnim opcijama nadgradnje, uključujući i dva međusobno povezana interfejsa: modalitet za GMP eksperte i istraživanje kao i GMP-App modalitet koji nudi intuitivnu jednostavnost za početnike. U kombinaciji sa obimnim izborom prekursora i kitova naši su klijenti na vrhu savremenih radiofarmaceutskih i teranostičkih istraživanja i GMP proizvodnje.

Proizvođač: Scintomics GmbH

Podržani obeleživači uključuju:

Ga-68
Lu-177
Y-90
Cu-64
F-18-Fluorid
F-18-FDG
F-18-FET
F-18-FLT
F-18-FMISO
F-18-Holin
C-11-Holin

*Zavisi od potrebite i konfiguracijata na opremata.

Apoteca Chemo

Automatizacija i kontrola proizvodnje hemoterapijskih jedinjenja.

loccioni

APOTECA je automatizaciona i informaciona platforma za bezbednu proizvodnju rizične intravenske terapije.

APOTECA je robotski sistem sposoban za merenje aktivnih komponenti i rastvora, rekonstituciju lekova u prahu, pripremu špriceva, kesa i drugih finalnih kontejnera uz bezbedno punjenje i pražnjenje materijala i preparata.

APOTECA se povezuje sa bolničkim informacionim sistemom (HIS), u potpunosti automatizuje kompleksne i kritične zadatke vezane za proizvodnju hemoterapijskih mešavina specifičnih za pacijenta, modernizuje farmakološke funkcije i pruža uvid u kompletne podatke o proizvodnji.

APOTECA daje merljive, značajne vrednosti na raznim nivoima, uključujući bezbednost pacijenta, bezbednost osoblja, produktivnost farmaceuta, duševni mir, zadovoljstvo lekara, vođenje inventara, smanjenje troškova, automatsko arhiviranje i upravljanje rizikom.

Proizvođač: Loccioni Humancare

Axxent

Sveobuhvatan sistem za lečenje velikog broja karcinoma

mpx_controller_small_web

Svestrani sistem Xoft Axxent koristi inovativnu tehnologiju da ponudi proširene opcije lečenja za različite karcinome. Uz pomoć Xoft sistema omogućena je izuzetno precizna ciljana fokusirana radioterapija uz minimalno zaštitno okruženje i uz zaštitu okolnih zdravih tkiva.
Xoft nudi pacijentima i kliničarima pojednostavljenu alternativu za tradicionalnu šestonedeljnu terapiju zračenjem kod lečenja karcinoma dojke u ranoj fazi. Sa Xoft sistemom moguća je primena zračenja u operacionoj sali, tokom intervencije uz pomoć intraoperativne radioterapije (IORT).

Proizvođač: Xoft

Aseptična proizvodnja i kontrolisanje

theodorico-2-robotic-dispenser-for-vial-or-syringe

Mi vršimo konsultacije, planiranje i izvođenje kompletnih rešenja na polju aseptične proizvodnje i kontrolisanja u oblastima farmacije i nuklearne medicine.

Naša ponuda uključuje:

  • radiofarmakološke tople ćelije;
  • dispenzere i izolatore za epruvete i špriceve;
  • opremu za kontrolu kvaliteta;
  • kalibratore doze;
  • laminarne komore;
  • zaštitu i vrata;
  • injekcione sisteme sa frakcioniranjem doza.

Proizvođač: Comecer

In-Vivo dijagnostički kitovi i radiofarmaci

Kitovi i radiofarmaci medicinske klase i namenjeni istraživanju i razvoju

gde_in_vivo_solutions_ebook-11

Mi nudimo generičke dijagnostičke in-vivo kitove za obeležavanje sa Tc-99m, kao i različite dijagnostičke i terapijske radiofarmake.

Proizvođači: Medi-radiopharma

Proizvođači

Dostupnost proizvoda i usluga može da se razlikuje u različitim zemljama. Molimo Vas da nas kontaktirate za više detalja.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt