ZA PACIJENTI

POSVEĆENOST ZDRAVLJU

Svetska zdravstvena organizacija definiše zdravlje kao "stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili slabosti."

Iako je put do zdravlja beskrajno putovanje, mi se trudimo da damo svoj učinak za poboljšanje zdravstvene zaštite u regionu. Posvećeni smo tome da učinimo da najnovije tehnologije budu dostupne u regionu kroz razmenu znanja i uvođenje inovativnih rešenja u oblasti terapije i medicinskih uređaja. Mi okupljamo vrhunske medicinske tehnologije, obrazovanje i kliničku podršku kako bi pomogli u spasavanju, unapređenju i produženju života pacijenata.

Ovde možete pronaći informacije o nekim od različitih zdravstvenih stanja.

Laserska operacija prostate se obavlja radi ublažavanja umerenih do izrazitih urinarnih simptoma prouzrokovanih uvećanom prostatom - stanjem poznatim kao benigna hiperplazija prostate (BPH).

U toku laserske operacije prostate, doktor uvlači sondu kroz vrh penisa u cev koja odvodi urin iz mokraćne bešike (uretru). Laser koji prolazi kroz sondu isporučuje energiju koja smanjuje ili uklanja višak tkiva koje sprečava protok urina.

Laserska hirurgija može da ponudi nekoliko prednosti u odnosu na druge metode lečenja BPH, kao što su transuretralna resekcija prostate (TURP) ili otvorena prostatektomija. Prednosti mogu da uključe manji rizik od krvarenja, kraću ili sasvim nepotrebnu hospitalizaciju, brži oporavak, manju potrebu za kateterom i brže rezultate, u poređenju sa nekoliko nedelja odnosno meseci koliko je potrebno da se vidi primetan napredak sa lekovima.

Tretman dubokom stimulacijom mozga (DBS) je uobičajen hirurški tretman za distoniju.

Simptomi distonije se pojave kada prekomerna signalizacija iz mozga izazove nevoljne mišićne kontrakcije i pokrete. Stimulacija dostavljena mozgu pomoću DBS stimulatora potiskuje te preterane signale, čime smanjuje simptome distonije.

Na osnovu dosadašnjih istraživanja, pojedinci koji imaju izolovanu (primarnu) distoniju će verovatno, ali ne zagarantovano, imati najbolje rezultate nakon DBS-a, kao i oni mlađi pacijenti kod kojih su pozitivni rezultati testa na mutaciju DYT1 gena za distoniju i koji se leče relativno rano u toku bolesti. Pojedinci sa teškim oblikom cervikalne distonije ili distonije stečene zbog izloženosti lekovima (tardivna distonija) takođe mogu biti dobri kandidati za DBS. Osobe sa drugim oblicima stečene (sekundarne) distonije treba procenjivati od slučaja do slučaja. Postoje i podaci koji obećavaju o upotrebi DBS-a za lečenje miokloničke distonije i fokalnih distonija, uključujući kranijalne distonije kao što su blefarospazam i oromandibularna distonija.

Na kraju, DBS se može uzeti u obzir ako lekovi i drugi tretmani nisu uspeli i ako simptomi negativno utiču na kvalitet života do te mere da su hirurški rizici opravdani. Prvi korak u procesu evaluacije za DBS je upoznavanje sa neurologom koji se bavi poremećajima pokreta obučenim za DBS.

Tokom DBS hirurške intervencije, tanke žice zvane elektrode se stavljaju u jednu ili obe strane mozga u specifične oblasti (ili u subtalamički nukleus ili globus palidus internus) koje kontrolišu pokrete. Obično, pacijent ostaje budan tokom operacije, tako da može da odgovori na pitanja i obavlja određene zadatke da bi se uverilo da su elektrode ispravno postavljene. Kada su elektrode postavljene, one se povežu sa uređajem na baterije (sličnim srčanom pejsmejkeru) koji se obično postavlja pod kožu ispod ključne kosti. Ovaj uređaj, zvani neurostimulator, kontinuirano šalje električne impulse kroz elektrode da smanji simptome Parkinsonove bolesti.

Nekoliko nedelja posle operacije, specijalista za poremećaj pokreta koristi ručni programator da postavi parametare, prilagođene jedinstvenim simptomima svakog pacijenta, u neurostimulatoru. Podešavanja DBS-a se postepeno menjaju tokom vremena a istovremeno se prilagodjavaju doze lekova. Većina pacijenata je u stanju da smanji (ali ne i da u potpunosti ukine) lekove za Parkinsonovu bolest nakon DBS-a. Određivanje optimalne kombinacije lekova i podešavanja DBS-a – one koja daje najviše koristi, a najmanje nuspojava - može trajati nekoliko meseci, pa čak i do godinu dana.

Možda ćete biti iznenađeni da saznate da bajpas operacija srca zapravo uključuje dva različita hirurška zahvata.

Prvo se jedan ili više zdravih krvnih sudova uklanjaju (ili uzimaju) iz grudi, noge ili ruke da bi se koristili u pravljenju jednog ili više bajpasova.

Zatim, hirurg koristi ovaj zdrav krvni sud da napravi bajpas ili premošćenje (obilaznicu), oko oštećene ili blokirane arterije ili arterija u srcu da obnovi protok krvi.

Endoskopsko uzimanje krvnih sudova, poznato kao EVH, se može koristiti za uklanjanje vene safene iz noge ili radijalne arterije iz ruke.

EVH koristi posebne instrumente koji omogućavaju da se vidi i ukloni krvni sud kroz mali rez. EVH ne samo da daje mnogo manje bola i ožiljaka, već takođe znači da se pacijenti brže oporave, vrate u normalnu pokretljivost, i počnu svoj program srčane rehabilitacije ranije.

U poređenju sa starijim tehnikama za uzimanje krvnih sudova, EVH nudi:
- Značajno manji rizik od infekcija i komplikacija rane.
- Manje postoperativnog bola i otoka.
- Brži oporavak sa minimalnim ožiljcima.

EVH je dobra opcija za mnoge pacijente. Međutim, pošto je svaka osoba jedinstvena, trebalo bi da o svom izboru razgovarate sa svojim lekarom.

Hidrocefalus je rezultat neravnoteže u distribuciji cerebrospinalne tečnosti.

Tri tipa hidrocefalusa obuhvataju:
- Nekomunikantni (opstruktivni) hidrocefalus - javlja se kada je protok cerebrospinalne tečnosti blokiran u komornom sistemu.
- Komunikantni (neopstruktivni) hidrocefalus - nastaje kada postoji neadekvatna apsorpcija cerebrospinalne tečnosti.
- Hidrocefalus sa normalnim pritiskom (normotenzivni ili NPH) – povećanje količine cerebrospinalne tečnosti u komorama mozga sa malim povećanjem ili bez povećanja pritiska u glavi; najčešće se javlja kod odraslih osoba starijih od 60 godina

I nekomunikantni i komunikantni hidrocefalus mogu biti "urođeni" (postoje pre ili na rođenju) ili "stečeni" (razvijaju se posle rođenja zbog traume ili bolesti).

Simptomi
Kod odojčadi i male dece kosti lobanje još nisu zatvorene i hidrocefalus može biti očigledan. Glava deteta se uvećava, a fontanela (meka tačka na temenu) može biti napeta i/ili ispupčena. Koža može izgledati tanka i sjajna, a vene na poglavini mogu delovati pune ili prepunjene.

Simptomi mogu uključivati:
- povraćanje
- povremene napade
- manjak apetita
- ravnodušnost
- razdražljivost
- konstantan pogled na dole

Kod starije dece i odraslih, kosti lobanje su zatvorene. Ove osobe imaju simptome povećanja intrakranijalnog pritiska zbog proširenja komora usled viška cerebrospinalne tečnosti, što izaziva kompresiju moždanog tkiva.

Simptomi mogu uključivati, ali nisu ograničeni na:
- glavobolju
- mučninu
- povraćanje
- poremećaje vida
- lošu koordinaciju
- promene ličnosti
- nedostatak koncentracije
- letargiju

Znaci i simptomi povećanja intrakranijalnog pritiska će se verovatno promeniti tokom vremena, pošto kranijalne suture (spojevi između kostiju lobanje) počinju da se zatvaraju u odojaštvu i detinjstvu i postaju potpuno zatvorene kod starije dece.

Terapija
Šantovi mogu da obezbede pun i aktivan život ljudima sa hidrocefalusom.
Šantovi se obično sastoje od dva katetera sa ventilom koji usmerava višak tečnosti iz komora mozga u drugi deo tela. Šant se obično ugrađuje za manje od sat vremena, a obezbeđuje dugotrajno olakšanje osobama sa hidrocefalusom.

Međutim, kao i svaka otvorena operacija i ovaj postupak nosi određene rizike o kojima treba da razgovarate sa svojim lekarom.

Metoda intraoperativne radioterapije (IORT) je pojednostavljena alternativa tradicionalnoj terapiji šestonedeljnim zračenjem u ranom stadijumu lečenja raka dojke.

IORT uređaj isporučuje nisko-energetske, visoke doze radijacije direktno do lože tumora (šupljine koja je ostala nakon uklanjanja tumora iz dojke), u operacionoj sali, odmah nakon uklanjanja tumora. Nakon tumorektomije, sferni aplikator IORT uređaja se stavlja direktno u ložu tumora i isporučuje manje doze X zračenja nego što se isporučuju standardnom terapijom zračenjem. IORT tretman obično traje oko 30 minuta. Ovo pomaže značajnom smanjenju rizika od oštećenja okolnog zdravog tkiva uključujući srce, pluća i rebra.

Pacijent mora biti kandidat za operaciju dojke kako bi se ispunili uslovi za IORT. Ovaj tretman je generalno pogodan za pacijente u ranom stadijumu bolesti

Ishemijski moždani udar je prouzrokovan blokadom protoka krvi unutar krvnog suda u mozgu. Moždane ćelije nizvodno od blokade su lišene kiseonika i hranljivih materija i brzo odumiru ako se stanje ne leči. Smrt odredjenog broja moždanih ćelija može da dovede do trajnog invaliditeta ili smrti

Bolest karotidnih arterija predstavlja suženje karotidnih arterija. Ova bolest smanjuje količinu protoka krvi u mozgu i povećava rizik od moždanog udara.

Signs you may be having a stroke include:
– Sudden numbness or weakness of the face, arm or leg, especially on one side of the body.
– Sudden confusion, trouble speaking or understanding.
– Sudden trouble seeing or blurred vision in one or both eyes.
– Sudden trouble walking, dizziness, loss of balance or coordination.
– Sudden severe headache with no known cause.

Da bi se lakše prepoznao moždani udar koristimo engleski akronim FAST:
- Opušteno lice (Facial drooping) - jedna strana lica se iskrivi kada osoba pokušava da se nasmeje.
- Slabost ruke (Arm weakness) - jedna ruka se kreće nadole kada osoba pokušava da drži obe ruke gore.
- Teškoće govora (Speech difficulty) - osoba nerazgovetno ili čudno govori.
- Vreme je da se pozove hitna pomoć (Time to call an ambulance).

Bolest karotidnih arterija ne mora izazvati simptome dok ozbiljno ne suzi ili ne blokira arteriju. Znaci i simptomi mogu uključivati: Šum: Tokom fizičkog pregleda, lekar može stetoskopom poslušati vaše karotidne arterije. Lekar može čuti šuštanje koji se zove šum. Ovaj zvuk može nagovestiti promenjen ili smanjen protok krvi zbog gomilanja naslaga na zidovima. Šum nemaju svi ljudi oboleli od bolesti karotidne arterije.

TIA ili IS:
- Iznenadna, jaka glavobolja bez poznatih uzroka.
- Vrtoglavica ili gubitak ravnoteže.
- Nemogućnost da se pomera jedan ili više udova.
- Nagle teškoće sa vidom na jednom ili oba oka.
- Iznenadna slabost ili utrnulost lica ili udova, često na samo jednoj strani tela.
- Tegobe sa govorom ili razumevanjem govora.
- Čak i ako se simptomi brzo zaustave, pozovite hitnu pomoć. Ne vozite se sami u bolnicu. Važno je pregledati se i početi lečenje u najkraćem mogućem roku.

Kamen u bubregu može postati zarobljen bilo gde u urinarnom traktu, uključujući bubreg i ureter. Ako se kamen zaglavi u ureteru, može izazvati blokadu i vraćanje urina u bubrege. To može biti i veoma bolno.

Za lasersku litotripsiju se može opredeliti ako drugi nehirurški tretmani nisu uspeli ili ako je kamenje u bubregu:
- suviše veliko da prođe
- nepravilnog oblika
- izaziva krvarenje ili oštećenje okolnog tkiva.

Laserska litotripsija se obično izvodi u jednom danu pod opštom anestezijom. Tokom postupka, urolog provlači malu sondu kroz mokraćni otvor u bešiku, a odatle u ureter, cev koja odvodi mokraću iz bubrega do bešike. Kada je kamenje locirano, nacilja se laserom koji ga razbija u sitnije komade, koji se zatim vade ili u još sitnije komadiće koji se isperu iz bubrega normalnim protokom urina.

Prednosti tretmana laserskom litotripsijom uključuju sledeće:
- odlični rezultati za bubrežno kamenje male i srednje veličine
- nema rezova
- jednostavan i brz oporavak (često u okviru istog dana)
- minimalni rizik od infekcija i postoperativnih komplikacija
- može se izvesti bez dugih i komplikovanih priprema pacijenta (brzo i efikasno).

Duboka stimulacija mozga (DBS) je operacija tokom koje se ugradi uređaj koji šalje električne signale u delove mozga odgovorne za kretanje tela. Elektrode se stavljaju duboko u mozak i povezane su sa stimulatorom. Sličan srčanom pejsmejkeru, neurostimulator koristi električne impulse da reguliše aktivnost mozga. DBS može pomoći u smanjenju simptoma tremora, usporenosti, ukočenosti i problemima sa hodanjem koje izaziva Parkinsonova bolest, distonija ili esencijalni tremor. Uspešan DBS omogućava pacijentima da potencijalno smanje količinu lekova i poboljšaju kvalitet života.

Tokom duboke stimulacije mozga, elektrode se stavljaju u određena područja mozga u zavisnosti od simptoma koji se tretiraju. Elektrode se postavljaju na levu i desnu stranu mozga kroz male otvore napravljene na vrhu lobanje. One su povezane dugim žicama koje prolaze ispod kože i niz vrat do stimulatora na baterije koji je ispod kože grudog kosa (sl. 1). Kada je uključen, stimulator šalje električne impulse da blokira neispravne nervne signale koji izazivaju tremor, ukočenost i druge simptome.

Možete biti kandidat za DBS ako imate:

- poremećaj pokreta sa pogoršanjem simptoma (podrhtavanje, ukočenost) i ako su lekovi počeli da gube efikasnost.
- ako postoje periodi kada vaš lek izgubi efekat pre nego što se sledeća doza može uzeti.
- ako postoje periodi kada se razvija lekovima indukovana diskinezija (prekomerni nevoljni pokreti trupa, glave i / ili ekstremiteta).

Postpartalno krvarenje je prekomerno krvarenje nakon rođenja bebe. Oko 1 do 5 posto žena ima postpartalno krvarenje i češće je posle carskog reza. Krvarenje se najčešće javlja nakon izbacivanja posteljice. Prosečna količina izgubljene krvi nakon rođenja jedne beba u toku vaginalnog porođaja je oko 500 ml (ili oko pola litra). Prosečna količina izgubljenje krvi nakon carskog reza je oko 1000 ml (ili jedan litar).

Postoje mnoge tehnike koje akušeri koriste kako bi se smanjila pojava postporođajnog krvarenja. Međutim ako se ono desi, postoje rešenja koje se smatraju"zlatnim standardom" u prevenciji komplikacija sa postporođajnim krvarenjem.

Bakri® postpartalni balon se koristi da obezbedi privremenu kontrolu ili smanjenje postpartalnog krvarenja materice kada je konzervativni tretman opravdan. Bakri® se može koristiti nakon vaginalnog porodjaja ili carskog reza.

Pitajte u vašem porodilištu šta rade u slučajevima krvarenja posle porodjaja.

Terapija pomoću InterStim-a je reverzibilna terapija koja se koristi za lečenje urinarne inkontinencije, učestalog i nekompletnog pražnjenja bešike. Inkontinencija bešike se obično reguliše neinvazivnim farmaceutskim merama koje utiču na mišiće same bešike.

InterStim se preporučuje pacijentima koji nisu dobro reagovali na druge oblike terapije ili koji ne mogu da tolerišu nuspojave lekova.

Ugradni uređaj se koristi da šalje blage električne impulse do sakralnih nerava. Sakralni nervi se nalaze u blizini repne kosti i kontrolišu bešiku i mišiće koji su povezani sa funkcijom mokrenja. Ukoliko mozak i sakralni nervi ne komuniciraju pravilno, nervi ne mogu da prenesu impuls da bešika pravilno funkcioniše. Ovaj problem u komunikaciji može dovesti do simptoma preterano aktivne bešike.

Kojim vrstama problema kontrole bešike može pomoći InterStim terapija?
- Nagonska inkontinencija: nekontrolisano pražnjenje urina kada osetite jaku potrebu za odlazak u toalet.
- Retencija urina: nemogućnost da se isprazni bešika i potreba da se koristi kateter za pražnjenje.
- Hitnost, učestalost: osećaj kao da se bešika ne prazni, pražnjenje samo male količine urina i često mokrenje.

Tokom InterStim procedure, hirurg pravi dva mala reza: jedan u donjem delu leđa, gde se elektroda ubacuje pored sakralnih nerava, a drugi iznad struka, gde se neurostimulator implantira ispod kože. Neurostimulator šalje električne impulse elektrodi i kontroliše nerv koji je odgovoran za kontrolu bešike i creva.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt