Kardiovaskularni proizvodi

Inovativna tehnologija

Ponosni smo na naše dosadašnje rezultate i kontinuirane inovacije u primeni sledeće generacije medicinskih tehnologija koje donose razliku u živote pacijenata širom sveta. Zajedno sa našim partnerima, proizvođačima, nudimo interventne uređaje i rešenja za pacijente koji žive sa koronarnom bolešću srca.

Naši endovaskularni uređaji dopunjuju naš afirmisani spektar kardiovaskularnih proizvoda i nude više rešenja za pacijente čiji živote dotičemo.

kardiovaskularni produkti

biosensors

U oblasti kardiovaskularnih bolesti mi smo fokusirani na razvoj, proizvodnju i komercijalizaciju stentova koji otpuštaju lek, lekom obloženih stentova i metalnih stentova kao i katetera za angioplastiku za lečenje bolesti koronarnih arterija.

biofreedom

BioFreedom

BioFreedom je stent obložen lekom BA9™ (DCS) bez polimera i bez nosača. Kombinacija selektivne mikro strukturirane abluminalne površine (SMS) i leka Biolimus A9™ čine BioFreedom jedinstvenim stentom. Najmanje 20% pacijenata sa perkutanim koronarnim intervencijama (PCI) imaju visok rizik od krvarenja (HBR)1-9 i zahtevaju individualni pristup, a BioFreedom im pruža odgovarajuću strategiju lečenja.

alphastent

Biomatrix Alpha

BioMatrix Alpha™ predstavlja najbolju platformu stenta u svojoj klasi sa jedinstvenim premazom koji pospešuje lečenje, a proizvode je pioniri u abluminalnoj biorazgradivoj tehnologiji. On kombinuje dokazanu sigurnost stentova koji otpuštaju lek sa abluminalnim biorazgradivim polimerom, dokazanom efikasnošću BA9 ™ i inovativnim dizajnom platforme stenta od kobalt-hrom legure.

biomatrix-neoflex

Biomatrix Neoflex

Kada je u pitanju tehnologija biorazgradivih polimera, Biosensors je razvio najviši nivo stručnosti i nudi najbolje rezultate u pogledu bezbednosti i efikasnosti. BioMatrix NeoFlex je DES od nerđajućeg čelika sa poboljšanim sistemom isporuke stenta i obezbeđuje izuzetne performanse kod kompleksnih lezija i izazovnih anatomskih situacija. Sa rezultatima LEADERS1 studije nakon 5 godina BioMatrix NeoFlex™ je dostigao nivo zlatnog standarda u biorazgradivoj tehnologiji.

biostream-ptca-catheter

BioStream

Korišćenje BioStream ™ PTCA katetera je indikovano kod pacijenata sa diskretnim lezijama koronarnih arterija sa prečnikom referentnog krvnog suda od 1,50 do 4,00 mm u cilju povećanja prečnika lumena koronarnih arterija.
BioStream™ PTCA kateter je indikovan za dilatacije zahvaćenih segmenata koronarne arterije ili koronarnog bajpasa u cilju poboljšanja perfuzije miokarda. Koronarni balon kateter koji proizvodi BioStream i koji otpušta Paclitaxel je posebno indikovan za lečenje koronarne restenoze unutar stenta..

Endovaskularni proizvodi

11277-000-EN_31110_DEBbro_BioPath014Main_210x297_r01d18-LR

BioPath14

BioPath™ 014 je balon kateter za dilataciju koji otpušta lek, predviđen za perkutanu transluminalnu angioplastiku (PTA) i optimizovan za lečenje pacijenata sa bolešću perifernih arterija. BioPath™ 014 je namenjen za infrapoplitealne intervencije ispod nivoa kolena. Ovaj balon kateter koji otpušta Paclitaxel poseduje premaz od šelaka proizveden sopstvenom, zaštićenom tehnologijom koji konzistentno otpušta Paclitaxel, anti-restenotični lek, tokom vrlo kratkog perioda naduvavanja, a u isto vreme smanjuje spiranje leka tokom isporuke i plasiranja balon katetera na minimum. BioPath™ 014 balon kateter nudi izvanrednu mogućnost potiskivanja, praćenja i laku prolaznost zbog niskog profila balona, niskog ulaznog profila vrha i hidrofilnog premaza na distalnom delu katetera.

11279-000-EN_31120_DEBbro_BioPath035Main_210x297_r02d1_LR

BioPath35

BioPath™ 035 je balon kateter za dilataciju koji otpušta lek, predviđen za perkutanu transluminalnu angioplastiku (PTA) i optimizovan za lečenje pacijenata sa bolešću perifernih arterija. BioPath™ 035je namenjen za intervencije iznad nivoa kolena. Ovaj balon kateter koji otpušta Paclitaxel poseduje premaz od šelaka proizveden sopstvenom, zaštićenom tehnologijom koji konzistentno otpušta Paclitaxel, anti-restenotični lek, tokom vrlo kratkog perioda naduvavanja, a u isto vreme smanjuje spiranje leka tokom isporuke i plasiranja balon katetera na minimum. BioPath™ 035 balon kateter nudi izvanrednu mogućnost potiskivanja, praćenja i laku prolaznost zbog niskog profila balona, niskog ulaznog profila vrha i hidrofilnog premaza na distalnom delu katetera.

Periferne intervencije

zptx-anatomy-1160

Verujemo u bolje, jednostavnije lečenje

Postoje zajedničke teme u svim medicinskim specijalnostima koje podržavamo: pacijenti žele da se osećaju bolje a lekari žele jednostavnije, efikasnije opcije. Zato naporno radimo na tome da predstavimo našu minimalno invazivnu medicinsku opremu i da poboljšamo način na koji se isporučuje bolnicama i lekarima. Mi imamo mogućnost i slobodu da radimo na problemu onoliko dugo koliko je potrebno da se pronađe najjednostavnije rešenje.

zilver-ptx-drug-eluting-peripheral-stents

Zilver® PTX® periferni stent koji otpušta lek

Indikovan za proširenje prečnika lumena u tretmanu novih ili restenoziranih simptomatskih lezija kod nativne vaskularne bolesti femoropoplitealnih arterija iznad nivoa kolena koje imaju referentni promer od 4 mm do 7 mm i ukupnu dužinu do 300 mm po pacijentu.

zilver-flex-35-vascular-stents

Zilver Flex® 35 vaskularni stentovi

Vaskularni stent Zilver® je klinički dokazan da održava 90% patentnosti u ilijačnim arterijama nakon dve godine. Dokazani klinički rezultati: Pacijenti su osetili značajno i postojano poboljšanje u ABI skoru i skoru hodanja nakon dve godine. Dokazan dizajn: Fleksibilnost i radijalna sila su balansirane tako da se postigne odlična prilagodljivost i otpornost na frakture.

535

Formula® 535 vaskularni stent sa širenjem pomoću balona

Formula® stents are engineered for precision: precise placement, precise treatment, and precise conformability. Balloon lengths are customized to reduce the amount of healthy tissue that is dilatated during treatment.  Formula stents do not shorten, and their ends align with the balloon markers and the stents have additional crowns, which give the stents a more circular shape and improve the scaffolding.
01-check-flo

Flexor® Check-Flo® / Flexor® Ansel /Performer® Check-Flo®/Micropuncture®

Flexor® uvodnici sa različitim konfiguracijama vrhova za različite anatomske potrebe. Dostupne su različite konfiguracije ventila da bi se prilagodile vašim specifičnim potrebama za hemostazom..

01flexor-ansel-guiding

Flexor® Ansel

Flexor® uvodnici sa različitim konfiguracijama vrhova za različite anatomske potrebe.

04

Micropuncture®

Proizvođač koji koristi za sledeću kličku odeću: Interna intervencija, periferna intervencija, kritična negacija. Sada četvero kompleta za mikro pristup. Svi ovi setovi ukjučuju paladijumske, nitolnu živu vozačku i EEchoTip® iglu. U kompletu od 4 Fr i 5 Fr i standardnim i počačanim kanilama, takvo je predloženo tehnološko koaksijalno katetera Transitionless-Tip ™.

amplatz-stiff-extra-stiff-ultra-stiff-wire-guides

Amplatz Stiff/Extra-Stiff/Ultra-Stiff Wire Guides

Koriste se za pristup i kateterizaciju. Povećan unutrašnji promer namotaja vodič žice pruža podršku sa različitim opcijama čvrstine mandrila Postupni prelaz ka fleksibilnom distalnom vrhu pomaže u omogućavanju atraumatskog prolaza kroz tortuozne anatomske strukture. Nerđajući čelik sa PTFE premazom.

roadrunner-uniglide-hydrophilic-wire-guide

Roadrunner® UniGlide® Hydrophilic Wire Guide

Koristi se za omogućavanje postavljanja uređaja tokom dijagnostičkih i interventnih procedura. Poboljšan premaz pruža dugotrajnu podmazanost. Napredni radiološki vidljivi materijali poboljšavaju vidljivost hidrofilnih vodič žica Roadrunner.

roadrunner-pc-hydrophilic-nimble-the-firm-wire-guide

Roadrunner® PC Hydrophilic Nimble & The Firm Wire Guide

Koriste se u kompleksnim i interventnim procedurama kod kojih je potrebna dodatna podrška pri zameni katetera ili manipulaciji. Vrh postavljen pod uglom omogućava kontrolu pravca. Savitljiva osovina od nitinola u kombinaciji sa kratkim, atraumatskim vrhom sa minimalnom atenuacijom.

cook

Sa više od 300 različitih tpova koila

Cook Medical nudi najveći izbor proizvoda za embolizaciju na tržištu. Proizvodi za embolizaciju uključuju koile koji se potiskuju i koile sa odvajanjem, PVA čestice, mikrokatetere i vodiče od mikrožice.Većina koila ima univerzalne indikacije i može se koristi za embolizaciju kako arterija tako i vena. Konfiguracije Koili se nude u različitim oblicima: spiralni, tornado (oblik heliksa), pravi, sa jednom omčom, oblika slova J.

Intervencije na aorti

zenith-alpha-thoracic-endovascular-graft-proximal-tapered-component
Aortna bolest je progresivno stanje. Naš citat je da vam dozvolite da ublažite koje su specifične za pacijenta i bolesti, a koje vam pomažu da obećate što trajni popravljate pacijenta.
01-zenith-alpha-thoracic-endovascular-graft-proximal-component

Zenith Alpha™ proksimalna komponenta torakalnog endovaskularnog grafta

Zenith Alpha torakalni endovaskularni graft je namenjen za endovaskularni tretman aneurizmi kod pacijenata sa aneurizmama ili ulceracijama descendentne torakalne aorte koji imaju morfološke karakteristike pogodne za endovaskularnu popravku, uključujući:

  • Ilijačnu/femoralnu anatomiju pogodnu za pristup potrebnim sistemima za postavljanje
  • Neaneurizmatski aortni segmenti (mesta fiksacije) proksimalno i distalno od torakalne aneurizme ili ulceracije dužine od najmanje 20 mm i sa promerom merenim od spoljnog zida do spoljnog zida koji nije veći od 42 mm i nije manji od 20 mm
cook-ai

Zenith Alpha™ konusna proksimalna komponenta torakalnog endovaskularnog grafta

Zenith Alpha torakalni endovaskularni graft je namenjen za endovaskularni tretman aneurizmi kod pacijenata sa aneurizmama ili ulceracijama descendentne torakalne aorte koji imaju morfološke karakteristike pogodne za endovaskularnu popravku, uključujući:

  • Ilijačnu/femoralnu anatomiju pogodnu za pristup potrebnim sistemima za postavljanje
  • Neaneurizmatski aortni segmenti (mesta fiksacije) proksimalno i distalno od torakalne aneurizme ili ulceracije dužine od najmanje 20 mm i sa promerom merenim od spoljnog zida do spoljnog zida koji nije veći od 42 mm i nije manji od 20 mm
02-zenith-alpha-thoracic-endovascular-graft-proximal-tapered-component

Zenith Alpha™ distalna komponenta torakalnog endovaskularnog grafta

Zenith Alpha torakalni endovaskularni graft je namenjen za endovaskularni tretman aneurizmi kod pacijenata sa aneurizmama ili ulceracijama descendentne torakalne aorte koji imaju morfološke karakteristike pogodne za endovaskularnu popravku, uključujući:

  • Ilijačnu/femoralnu anatomiju pogodnu za pristup potrebnim sistemima za postavljanje
  • Neaneurizmatski aortni segmenti (mesta fiksacije) proksimalno i distalno od torakalne aneurizme ili ulceracije dužine od najmanje 20 mm i sa promerom merenim od spoljnog zida do spoljnog zida koji nije veći od 42 mm i nije manji od 20 mm
01-aaa

Zenith Flex® AAA

Zenith Flex AAA endovaskularni graft sa Z-Trak® sistemom za postavljanje i pomoćnim komponentama je namenjen za endovaskularni tretman pacijenata sa aneurizmama abdominalne aorte ili aorto-ilijačnim aneurizmama koji imaju morfološke karakteristike pogodne za endovaskularnu popravku.

02-spiral-z

Zenith® Spiral-Z® AAA ilijačni graft za nogu

Zenith Spiral-Z AAA ilijačni graft za nogu sa Z-Trak® sistemom za postavljanje je namenjen za korišćenje sa porodicom proizvoda Zenith AAA endovaskularnih graftova, uključujući Zenith Flex® AAA endovaskularni graft, Zenith Renu® pomoćni graft, Zenith® Fenestrated AAA endovaskularni graft ili Zenith® Branch ilijačnim endovaskularnim graftom, tokom primarnih ili sekundarnih procedura kod pacijenata sa adekvatnim ilijačnim/femoralnim pristupom kompatibilnim sa sistemima za postavljanje.

03-zenith-flex-aaa-endovascular-graft-main-body-extensions

Zenith Flex® AAA produžeci glavnog tela endovaskularnog grafta

Pomoćne komponente Zenith AAA sa Z-Trak sistemom za postavljanje su namenjene za upotrebu sa Zenith AAA graftom tokom primarnih ili sekundarnih intervencija kod pacijenata sa adekvatnim ilijačnim/femoralnim pristupom kompatibilnim sa sistemima za postavljanje. 

01-productssupportaboutdivisionscontact

Coda® balon kateter

Coda i Coda LP balon kateteri su namenjeni za privremenu okluziju velikih krvnih sudova ili za širenje vaskularnih proteza.

02-performer-introducer-and-sets-extra-large-check-flo-introducer

Performer™ uvodnik i kompleti / Extra Large Check-Flo® uvodnici / Extra Large Check-Flo® Introducers

Uvodnici su namenjeni za uvođenje balona, zatvorenih katetera i i katetera sa nekonusnim vrhom ili drugih dijagnostičkih i interventnih uređaja.

03-lunderquist-extra-stiff-wire-guide

Lunderquist® ekstra kruta vodič žica

Koristi se za složene dijagnostičke i interventne procedure kod kojih su potrebne povećana gustina, fleksibilnost i manje trenje površine vodič žice.

Planiranje i dimenzioniranje

Naši stručnjaci imaju široko dugogodišnje iskustvo i prolaze kroz obimne treninge za proizvode i procedure u skladu sa najnovijim praksama koje su na raspolaganju.

To je ono što nam pomaže da poboljšamo transfer znanja između klijenta i tržišta sa kojima sarađujemo i time podižemo nivo kvaliteta zdravstvene zaštite na teritoriji koju snabdevamo.

Pionirski duh je doveo do toga da Biosensor razvije svoju sopstenu zaštićenu tehnologiju u Biolimus A9 ™, jedinom limus leku dizajniranom specijalno za primenu na koronarnim stentovima. DES i DCS platforme obložene sa BA9 ™ su započele novu generaciju stentova koji pružaju terapijska rešenja za prethodno zanemarivane pacijente.

Proizvođači

cook-medical-logo

Dostupnost proizvoda i usluga može da se razlikuje u različitim zemljama. Molimo Vas da nas kontaktirate za više detalja.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt